Gemeente Wingene

Sport

Laatste update: 8 maart 2021

Algemeen

Vanaf 8 maart 2021 gelden nieuwe richtlijnen voor de sportbeoefening. Je kan het generiek protocol voor sport en corona terugvinden.

We rekenen op de verantwoordelijkheid van de verenigingen om deze maatregelen strikt op te volgen en waar nog mogelijk de activiteiten 'coronaproof' te organiseren.

Welke richtlijnen zijn van kracht? 

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor kan dit in een groep van maximum 10 personen, outdoor kan dit met maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Sportkampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud, mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen. Overnachting is toegelaten. Organisatoren van sportkampen volgen strikt het Protocol voor sportkampen voor kinderen op. Deze regels worden normaal bevestigd in een nieuw MB dat in de loop van de week van 8 maart zal gepubliceerd worden. We passen het protocol sportkampen zo snel mogelijk aan dat nieuwe ministerieel besluit aan.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.
 • Er geldt een uitzondering op het algemeen verbod op indoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar voor paardrijden in functie van het dierenwelzijn voor paarden én wanneer er geen outdoor alternatieven zijn.
  Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:
  • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
  • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter
   waarborgen
  • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang
   van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
  • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
  • Eén begeleider per paard
 • Een begeleider kan meerdere groepen na elkaar begeleiden. Er wordt echter uitdrukkelijk gevraagd om dit tot het absolute noodzakelijke te beperken. De begeleider draagt steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening.

 • Het is mogelijk om in één indoor of outdoor locatie verschillende groepen te laten sporten of spelen. Hierbij worden de densiteitsregels gehanteerd en worden er organisatorische en ruimtelijke maatregelen genomen zodat de verschillende groepen op geen enkel moment contact hebben. 

 • Topsport en profsportactiviteiten zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met
  contact tussen sporters. Hiervoor dient een uitzondering te worden aangevraagd bij de
  bevoegde minister.
 • Alle sport- en spelinfrastructuur blijft geopend in functie van bovenstaande toegelaten activiteiten.
  • Het skatepark aan de Zwaluw blijft geopend.
   Het skatepark is vrij toegankelijk voor kinderen tot en met 18 jaar. Volgens de richtlijnen dient het aantal tot 20 skaters tegelijkertijd worden beperkt.
  • Fitnesscentra, bowlings, binnenspeeltuinen zijn verplicht gesloten.
  • Zwembaden mogen terug open, maar enkel voor baantjeszwemmen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven.
 • Het dragen van een mondmasker verplicht in publiek toegankelijke delen van sportcentra.

 • Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor sportkampen.
  Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen nog gebruik maken van kleedkamers indien toegelaten in de protocollen voor onderwijs.
  • Bij gedeeld gebruik van een kleedkamer door niet-huisgenoten gelden minstens
   volgende richtlijnen:
   • Steeds 1,5 m tussen personen
   • 4m² per persoon als densiteitsregel
   • Communiceer de maximale capaciteit bij de ingang van de kleedkamer

 • De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca en zijn dus momenteel gesloten
 • Publiek is niet toegelaten behalve bij sportactiviteiten voor kinderen tot 13 jaar indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter
  • Deze kan niet participeren aan de sportactiviteit;
  • houdt te allen tijde 1,5m afstand;
  • draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker
 • De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de richtlijnen inzake mondmaskerplicht, de veilige afstand en hygiëne

Opgelet! Hou naast de algemene richtlijnen ook steeds rekening met de bijkomende richtlijnen van je sportfederatie (Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen...).

Naast de algemene richtlijnen voor de sportclub zijn er ook individuele gedragscodes voor sporters, trainers en bestuurders die je moet volgen als je gaat sporten of als je trainingen organiseert:

 • Kleed je thuis om en breng je eigen drank mee en eventueel sportmateriaal mee.
 • Draag een mondmasker wanneer je niet aan het sporten bent.
 • Gebruik materiaal enkel als het is schoongemaakt.
 • Probeer je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand of high five.
 • Blijf niet hangen in of rond de sportaccommodatie, maar vertrek direct naar huis. 

Registratieplicht voor sportlessen

Sinds 29 juli is er ook voor sportlessen een registratieplicht voor deelnemers. Deze richtlijn blijft ook nu van kracht voor de sportactiviteiten die nog mogen worden verdergezet:

 • contactgegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres
 • deze contactgegevens moeten worden geregistreerd bij aankomst
 • deze contactgegevens worden bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren

Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de deelnemers die dit weigeren wordt de deelname aan de sportles geweigerd.

De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19 en moeten worden vernietigd na 14 dagen.

FOD Economie heeft een voorbeeldformulier ter beschikking gesteld dat kan worden gebruikt om aan deze verplichting te voldoen. Het formulier legt uit dat de registratieplicht het gevolg is van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli, omwille van de strijd tegen de coronapandemie. Ook legt het formulier uit wat de organisator doet met de gegevens.

Hier vind je het voorbeeldformulier

Elk ingevuld formulier bewaar je best in een gesloten envelop, die alle formulieren van die les bevat.

 • De datum en tijdstip van de les moeten goed zichtbaar op de envelop staan.
 • De envelop verzegelen, doe je door die definitief af te sluiten met plakband
 • Als verantwoordelijke plaats je na het verzegelen jouw handtekening over de plakrand.
 • Als er geen besmetting vastgesteld wordt na veertien dagen, wordt de envelop best vernietigd met een versnipperaar of verscheurd.

Wil je dit liever digitaal aanbieden aan jouw leden of bezoekers via een QR-code, maar weet je niet exact hoe dit moet? We hebben een handleiding opgemaakt waarmee je zelf een digitale registratietool aan kan maken.

Hier vind je de handleiding terug

Wat is voorzien in de gemeentelijke sportinfrastructuur? 

 • Er is ontsmetting in de inkomhal voorzien. We vragen uitdrukkelijk dat alle sporters en trainers hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van de sportaccommodatie.
 • Algemene info over de coronamaatregelen worden geafficheerd. 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de publieke delen van de sportinfrastructuur. Dit is dus van bij het binnenkomen tot aan het sportveld.

Wat verwachten we van de sportclubs? 

We vragen uitdrukkelijk om alle richtlijnen duidelijk te communiceren naar alle bestuursleden, trainers, ouders en leden. Sport Vlaanderen zorgde voor heel duidelijke affiches die alles helder samenvatten:

We verwachten dat het gebruikte sportmateriaal voor en na gebruik ontsmet wordt. 

De gemeente voorziet ter ondersteuning voor iedere sportclub die gebruik maakt van de gemeentelijke sportinfrastructuur een ontsmettingspakket op maat. Van zodra deze pakketten beschikbaar zijn, ontvangt de verantwoordelijke hierover een e-mail met de nodige info.

Wat als er een besmetting wordt vastgesteld?

Wat moet je als club doen als er een besmetting binnen uw club wordt vastgesteld? Wie moet er allemaal verwittigd worden? Wat zijn de gevolgen voor de clubwerking?

Er werd een beslisboom opgemaakt als leidraad voor de sportclubs.
Afhankelijk van de aard van de besmetting, moeten andere maatregelen genomen worden en moeten de leden verwittigd worden. Deze beslisboom vind je in bijlage, evenals enkele voorbeelden van brieven die verstuurd kunnen worden.