Gemeente Wingene

Sport

Laatste update: 27 juli 2020. 
Hieronder kan je de maatregelen terugvinden die vanaf 29 juli van kracht zijn.

Algemeen

Er kan in groep met maximaal 50 personen gesport worden, ook indoor. Ook fitnesscentra mogen de deuren heropenen. 

Verenigingen kunnen via deze pagina zalen en materiaal reserveren. De Dienst Vrije Tijd in de Alk is, voor ondersteuning bij de reserveringen, ook opnieuw geopend.

We rekenen op de verantwoordelijkheid van de verenigingen om hun eigen activiteiten 'coronaproof' te organiseren.

Met welke voorwaarden moet je rekening houden? 

De algemeen geldende richtlijnen:

 • De groep bestaat uit maximaal 50 personen
 • Een meerderjarige trainer of begeleider houdt het overzicht.
 • Het sportmateriaal wordt steeds voor en na gebruik ontsmet.
 • Douches en kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
 • Sporten in wedstrijdverband kan, maar zonder toeschouwers. Noodzakelijke begeleiders voor minderjarigen mogen wel aanwezig zijn, net als de sportieve begeleiders. Voor de huidige richtlijnen verwijzen we naar deze pagina.

Vanaf 29 juli is het dragen van een mondmasker verplicht op parkings van sportcentra, zodra je uit je wagen stapt. Dit geldt ook voor het betreden van de parking als je met de fiets, de step of te voet komt.

Hou naast de algemene richtlijnen ook steeds rekening met de bijkomende richtlijnen van je sportfederatie (Voetbal Vlaanderen, Basketbal Vlaanderen, ...).

Naast de algemene richtlijnen voor de sportclub, zijn er ook individuele gedragscodes voor sporters, trainers en bestuurders die je moet volgen als je gaat sporten of als je trainingen organiseert:

 • Kleed je thuis om en breng je eigen drank mee en eventueel sportmateriaal mee.
 • Draag een mondmasker wanneer je niet aan het sporten bent
 • Gebruik materiaal enkel als het is schoongemaakt.
 • Probeer je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand of high five.
 • Blijf niet hangen in of rond de sportaccommodatie, maar vertrek direct naar huis. 

Registratieplicht voor sportlessen

Vanaf 29 juli is er ook voor sportlessen een registratieplicht voor deelnemers:

 • contactgegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres
 • moeten worden geregistreerd bij aankomst
 • en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.

Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de deelnemers die dit weigeren wordt de deelname aan de sportles geweigerd.

De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19 en moeten worden vernietigd na 14 dagen.

FOD Economie heeft een voorbeeldformulier ter beschikking gesteld dat kan worden gebruikt om aan deze verplichting te voldoen. Het formulier legt uit dat de registratieplicht het gevolg is van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli, omwille van de strijd tegen de coronapandemie. Ook legt het formulier uit wat de organisator doet met de gegevens.

Hier vind je het voorbeeldformulier

Elk ingevuld formulier bewaar je best in een gesloten envelop, die alle formulieren van die les bevat.

 • De datum en tijdstip van de les moeten goed zichtbaar op de envelop staan.
 • De envelop verzegelen, doe je door die definitief af te sluiten met plakband
 • Als verantwoordelijke plaats je na het verzegelen jouw handtekening over de plakrand.
 • Als er geen besmetting vastgesteld wordt na veertien dagen, wordt de envelop best vernietigd met een versnipperaar of verscheurd.

Wat is voorzien in de gemeentelijke sportinfrastructuur? 

 • Er is ontsmetting in de inkomhal voorzien. We vragen uitdrukkelijk dat alle sporters en trainers hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van de sportaccommodatie.
 • Algemene info over de coronamaatregelen worden geafficheerd. 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de publieke delen van de sportinfrastructuur. Dit is dus van bij het binnenkomen tot aan het sportveld.

Wat verwachten we van de sportclubs? 

Het heropstarten van de werking kan enkel mits het respecteren van de geldende protocollen die zijn opgesteld per sportfederatie. 

We vragen ook uitdrukkelijk om alle richtlijnen duidelijk te communiceren naar alle bestuursleden, trainers, ouders en leden. Sport Vlaanderen zorgde voor heel duidelijke affiches die alles helder samenvatten:

We verwachten dat het gebruikte sportmateriaal voor en na gebruik ontsmet wordt. 

De gemeente voorziet ter ondersteuning voor iedere sportclub die gebruik maakt van de gemeentelijke sportinfrastructuur een ontsmettingspakket op maat. Van zodra deze pakketten beschikbaar zijn, ontvangt de verantwoordelijke hierover een e-mail met de nodige info.

Tips en andere concrete richtlijnen voor de heropstart van jouw sportclub kan je terugvinden in de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector.