Gemeente Wingene

Masterplan Gemeenteplein en vrijetijdscentrum

De gemeente zal de toekomstige invulling van de gronden en gebouwen in de omgeving van het Gemeenteplein en het parochiaal centrum bestuderen. We starten een traject van visievorming en behoeftebepaling die moet leiden naar concrete keuzes en realisaties. Dit doen we vanuit onze missie als zorgzame, solidaire en vitale plattelandsgemeente.

Een masterplan?

Een masterplan is een studie en een gestructureerde aanpak voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied. Het plan wordt opgemaakt in de eerste fase van gebiedsinrichtingen en bevat een omschrijving van functies die een gebied kan krijgen, een globale inschatting van de financiële haalbaarheid en een stappenplan voor de realisatie van het project.

Concreet wil dit zeggen dat de gemeente deze plaats wil ontwikkelen als een kernversterkende zone voor openbare voorzieningen en wonen en antwoord wil krijgen op volgende vragen:

  • Welke behoeften en functies wensen en kunnen we op deze site realiseren?
  • Hoe structureren we het gebied, zodat het bijdraagt tot het versterken van de dorpskern?
  • Wat is de financiële haalbaarheid?
  • Wat is een realistische timing en fasering?

 Het project situeert zich in de dorpskern van Wingene rond het Gemeenteplein. De gemeente kocht enkele jaren geleden de gronden en gebouwen van het parochiaal centrum, waardoor we over ongeveer anderhalve hectare grond beschikken.

Wat willen we bereiken?

Op de site rond het gemeentehuis zal naast ruimte voor evenementen, openbaar groen en parkeergelegenheid een centrale rol voorzien zijn voor een nieuw vrijetijdscentrum. Daarnaast wensen we alle gemeentelijke diensten maximaal fysiek te groeperen. Dit zorgt er ook voor dat de brandweerpost van Wingene het huidige cultureel centrum ‘de Feniks’ zal kunnen gebruiken.

Deze ambities vertalen zich in drie projectpijlers:

  1. Herinrichten van de publieke ruimte en optimaliseren van publieke functies.
  2. Realiseren van een nieuw vrijetijdscentrum.
  3. Reorganisatie van gemeentelijke dienstverlening met een vernieuwend en eigentijds dienstverleningsconcept.

Hoe pakken we dit aan?

De coördinatie van het traject gebeurt door de gemeente, onder leiding van een interne stuurgroep. Voor het opmaken van het masterplan laat de gemeente zich begeleiden door Palmbout Urban Landscapes, een gerenommeerd studiebureau met tal van referenties. Daarnaast willen we ook onze adviesraden, verenigingen en inwoners betrekken. Er zullen vier participatietrajecten opgezet worden: een traject rond het stedenbouwkundig masterplan, een traject over het behoefteprogramma van het vrijetijdscentrum, een intern traject rond dienstverlening en een laatste traject over de bouw en architectuur van het vrijetijdscentrum.

Er wordt gewerkt met een interne plan- en stuurgroep, aangevuld met de adviesraden en een klankbordgroep. Deze laatste wordt betrokken in een meedenktraject en zal in het proces geraadpleegd worden. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen de experten en de verschillende doelgroepen. De voorstellen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Zij zullen uiteindelijk ook beslissen.

Klankbordgroep vrijetijdscentrum

De klankbordgroep rond het vrijetijdscentrum startte 19 januari 2017. Er werd nagedacht over vrijetijd en de hieraan gekoppelde functies voor in het nieuwe centrum. Het verslag vindt u onderaan. 

Klankbordgroep masterplan Gemeenteplein

De klankbordgroep rond het masterplan Gemeenteplein gaat later in het jaar doorgaan.

Wil je meedenken?

Heeft u ideeën die u wenst te delen of heeft u zin om mee te denken over de invulling van het Gemeenteplein of het behoefteprogramma van het vrijetijdscentrum? Contacteer dan onze communicatiedienst.