Gemeente Wingene

Masterplan Gemeenteplein en vrijetijdscentrum

De gemeente zal de toekomstige invulling van de gronden en gebouwen in de omgeving van het Gemeenteplein en het parochiaal centrum bestuderen. Het traject van visievorming en behoeftebepaling die moet leiden naar concrete keuzes en realisaties startte in november 2016. Dit doen we vanuit onze missie als zorgzame, solidaire en vitale plattelandsgemeente.

Een masterplan?

Een masterplan is een studie en een gestructureerde aanpak voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied. Het plan wordt opgemaakt in de eerste fase van gebiedsinrichtingen en bevat:

  • een omschrijving van functies die een gebied kan krijgen
  • een globale inschatting van de financiële haalbaarheid
  • een stappenplan voor de realisatie van het project.

Het project situeert zich in de dorpskern van Wingene rond het Gemeenteplein. De gemeente kocht enkele jaren geleden de gronden en gebouwen van het parochiaal centrum, waardoor we over ongeveer anderhalve hectare grond beschikken.

Wat willen we bereiken?

Op de site rond het gemeentehuis zal naast ruimte voor evenementen, openbaar groen en parkeergelegenheid een centrale rol voorzien zijn voor een nieuw vrijetijdscentrum. Daarnaast wensen we alle gemeentelijke diensten maximaal fysiek te groeperen. Dit zorgt er ook voor dat de brandweerpost van Wingene het huidige cultureel centrum ‘de Feniks’ zal kunnen gebruiken.

Deze ambities vertalen zich in drie projectpijlers:

  1. Herinrichten van de publieke ruimte en optimaliseren van publieke functies.
  2. Realiseren van een nieuw vrijetijdscentrum.
  3. Reorganisatie van gemeentelijke dienstverlening met een vernieuwend en eigentijds dienstverleningsconcept.

Hoe pakken we dit aan?

De coördinatie van het traject gebeurt door de gemeente, onder leiding van een interne stuurgroep. Voor het opmaken van het masterplan liet de gemeente zich begeleiden door Palmbout Urban Landscapes, een gerenommeerd studiebureau met tal van referenties. 

Het masterplan zal in stappen uitgevoerd worden. De prioriteit geven we aan nieuwe culturele infrastructuur die we wensen te integreren in een vrijetijdscentrum en de herinrichting van het gemeentehuis om de dienstverlening naar de burger toe te optimaliseren. Voor beide projecten moet nu een architect aangesteld worden. De aanstelling volgt na de zomer van volgend jaar.