Gemeente Wingene

Werken Beernemsteenweg

In samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) legt de gemeente Wingene het eerste deel van de Beernemsteenweg opnieuw aan. De werken zijn ingrijpend. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, de doortocht van Wildenburg wordt vernieuwd en tussen het centrum van Wingene en Wildenburg wordt er een fietspad aangelegd. Het resultaat is meer veiligheid, betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. 

De werken zijn opgesplitst in acht verschillende fases en bevatten eveneens enkele zijstraten (zie het overzichtsplan).

De bouwvergunning voor deze werken werd verleend op 25 augustus 2017.
De werken zijn begin juli 2018 gestart met de aanleg van de parking van de school in Wildenburg. Sinds oktober 2018 zijn de rioleringswerken bezig. 

Fasering: actuele stand van zaken 

De eerste fase is momenteel achter de rug. De aannemer heeft eind augustus 2019 de zone van de Beernemsteenweg tussen de Blauwhuisstraat en de Gravestraat volledig afgewerkt. Daarmee is de langste en op technisch vlak ook de meest moeilijke fase achter de rug. 

In de week van 2 september 2019 start de aannemer met de volgende fase: de riolerings- en wegeniswerken ter hoogte van de industriezone in Wildenburg vanaf de Gravestraat tot en met het kruispunt met de Schaapsdreef. Zonder onvoorziene omstandigheden ligt in deze zone tegen het einde van 2019 een eerste laag asfalt. 

In het najaar van 2019 wordt er over de volledige lengte van de Beernemsteenweg ook verder gewerkt aan de nutsleidingen (water, elektriciteit, ...). Tijdens deze werken is er steeds doorgaand verkeer mogelijk, indien nodig worden er verkeerslichten ingezet. Ook deze werken worden wellicht tegen eind dit jaar afgerond.

Omleiding

De globale omleiding voor doorgaand (zwaar) verkeer gebeurt gedurende de werken via Zwevezele N50 – Oostkamp. Unizo informeert de bedrijven in de industriezone Hille hierover.

Tijdens de fases waarbij de Beernemsteenweg in beide richtingen afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, is de volgende lokale omleiding voorzien:

  • Torenweg “Aanwijs” – Vagevuurstraat – Bruggesteenweg (Ruiselede) - Wingenesteenweg (Ruiselede) – Ruiseledesteenweg (Wingene)

Lokaal verkeer rijdt via de Predikherenstraat. Om vlot verkeer mogelijk te maken, zijn daar tien nieuwe uitwijkstroken voorzien. 

Tijdens de werken kunnen er, naast de vaste wegomleidingen, steeds bijkomende verkeersmaatregelen worden genomen om sluipverkeer en overlast tegen te gaan.

De omleidingsplannen werden onderaan toegevoegd.

Wat wijzigt?

Fietspad / wegdek
De N370 krijgt een nieuw fietspad dat aansluit op het reeds aanwezige fietspad aan de kant van centrum Wingene. De aanleg van het fietspad loopt tot en met de Blauwhuisstraat. De verlenging van het fietspad tot aan het Aanwijs in Beernem gebeurt in een latere fase in opdracht van AWV.

Het centrum van Wildenburg krijgt een nieuwe inrichting, waarbij een nieuw voetpad voorzien is. De bochtstralen van enkele stukken rijweg in de Beernemsteenweg tussen Wildenburg en Wingene worden aangepakt waardoor de deze bochten in de toekomst flauwer zijn. 

Proper water in beken en rivieren
De oude gemengde riolering wordt vervangen door een nieuw gescheiden riolering voor afval- en regenwater.

Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie gepompt wordt. 

Door de uitvoering van deze werken wordt in de toekomst het afvalwater van ongeveer 330 inwoners bijkomend gezuiverd in de zuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat. Dit water komt op vandaag nog ongezuiverd in de grachten en beken terecht. Ook worden voorzieningen getroffen om in de toekomst het afvalwater van de wijk Vorsevijvers aan te sluiten.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moeten de aanliggende woningen vuil- en regenwater afkoppelen. Meer informatie is terug te vinden op: Afkoppelingswerken

Vernieuwing en ondergronds brengen nutsleidingen
Tijdens de werken wordt ook de openbare verlichting aangepakt. In de volledige zone 50 wordt door de gemeente nieuwe openbare verlichting voorzien en tegelijkertijd worden de laatste bovengrondse elektriciteitsleidingen ondergronds gebracht. Buiten de zone 50 staat AWV in voor de nieuwe verlichting.

Aanleg wandelpad
Vanaf de kerk van Wildenburg wordt in noordelijke richting, naast het nieuwe fietspad, een vrijliggend wandelpad aangelegd zodat de verbinding naar de Boskapeldreef, Blauwhuisstraat en Oude Bruggeweg op een veiliger en aangenamer wordt.

Aanleg amfibietunnels
Onder de N370, tussen het kasteelpark Wildenburg en de Blauwhuisstraat, worden twee amfibietunnels geïnstalleerd, met inbegrip van de nodige geleidingswanden tussen de weg en het fietspad. Deze tunnels zorgen ervoor dat amfibieën op een veilige manier kunnen oversteken en dat vrijwilligers hen daarbij niet meer moeten helpen. 

Wie?

Opdrachtgevers
AWV
Aquafin NV
VLM
Wingene

Studiebureau
Plantec NV

Nutsmaatschappijen
Fluvius (Piloot)
De Watergroep
Proximus
Telenet

Aannemer wegenis- en rioleringswerken
Willemen Infra NV
(Aswebo NV)

Kostprijs

Werken ten laste van AWV: kostprijs - € 5.070.000 incl. btw
De aanleg van het fietspad
Verbeteren van bochten en vernieuwen rijweg

Werken ten laste van Aquafin: kostprijs - € 2.370.000 incl. btw
De aanleg van een vuilwater en regenwaterleidingen langs de Beernemsteenweg
Aanleg van drie pompstations

Werken ten laste van gemeente Wingene: kostprijs - € 1.640.000 incl. btw
De aanleg van een vuilwaterriolering in de Verlorengoedstraat en Blauwhuisstraat
Aanleg van één pompstation en een drukleiding
Heraanleg kruispunt Romerijstraat De Gruyterdreef
Heraanleg parking school Wildenburg

Werken ten laste van VLM: kostprijs - € 92.000 incl. btw
De aanleg van een wandelpad en amfibietunnels ten noorden van de kerk Wildenburg

De kostprijs voor de heraanleg van nutsleidingen en de investeringen in openbare LED-verlichting zijn niet in bovenstaande cijfers vervat.

Communicatie

Bij de start van iedere nieuwe fase van de werken worden de bewoners, eigenaars, handelaars grondig geïnformeerd aan de hand van een bewonersbrief, infoavond of infomarkt. 

Digitale nieuwsbrief
Om alle geïnteresseerden correct te informeren en hierbij kort op de bal te spelen, is er een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief is projectspecifiek en wordt verstuurd bij mijlpalen of fasewissels. 

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via www.wingene.be/nieuwsbrieven/inschrijven 

Bekijk de laatste nieuwsbrieven over de werken in de Beernemsteenweg hier.

 

Contactpersonen

Bij hoogdringendheid: verwittig eerst de hulpdiensten op het nummer 112!

Nutsvoorzieningen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

  • Fluvius
    • Storingen: 078 35 35 00
    • Gasreuk: 0800 65 065
  • De Watergroep – storingen: 02 238 96 99
  • Proximus – storingen: 0800 22 800
  • Telenet – storingen: 015 66 66 66