Gemeente Wingene

Project Biscopveld

Het natuurinrichtingsproject Biscopveld ligt op het grondgebied van onze gemeente en onze buurgemeenten Beernem, Ruiselede en Oostkamp. Grote delen ervan maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Europese Natura 2000-netwerk. Dit zijn natuurgebieden waar planten en dieren voorkomen die de overheden willen beschermen om de biodiversiteit te versterken.

Deze zomer is de Vlaamse overheid gestart met terreinwerken aan de Vagevuurbossen en de Gulke Putten. In een weiland ten zuiden van de Boskapeldreef wordt opnieuw een veldvijver gegraven van ongeveer 2,5 ha groot. De Caluwenbroekvijver zal een geschikt leefgebied zijn voor amfibieën. Om ervoor te zorgen dat die zich kunnen verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere, zal er een netwerk van poelen aangelegd worden. Op die manier kunnen ze hun leefgebied vergroten.

Daarnaast wordt de bodem voedselarmer gemaakt door enkele decimeters af te graven van een aantal voedselrijke graslanden. Hierdoor wordt het grasland bloemrijker, wat goed is voor de biodiversiteit.

De werken worden gespreid over twee zomerperiodes en worden volgend jaar dus verdergezet. Meer info kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.