Gemeente Wingene

PRUP Hille Noord

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Wingene, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Degroote Trucks & Trailers en directe omgeving, getiteld PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord.

Stand van zaken

Fase startnota en scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 11/04/2019 de start- en procesnota van het PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord goedgekeurd.

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het van 29 april tot en met 28 juni 2019. Op 21 mei 2019 werd er een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

Ruimtelijke Planning