Gemeente Wingene

Rampenfonds - dossiers vorst en droogte 2017 indienen tegen 31 januari 2018

De vorst van 15 tot 30 april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 werden in oktober vorig jaar door de Vlaamse Regering erkend als landbouwramp.

Aanvraagdossiers tot financiële tegemoetkoming door het rampenfonds voor de geleden schade, die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie, kunnen nog tegen uiterlijk 31 januari 2018 per post (bij voorkeur aangetekend) of via e-mail (bij voorkeur tegen ontvangstbewijs) opgestuurd worden naar de buitendienst van het departement Landbouw en Visserij:

Departement Landbouw en Visserij
Vlaams Administratief Centrum
Koning Albert I-laan 1/2, bus 101
8200 Brugge

inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Gepubliceerd op  wo 03 jan 2018