Gemeente Wingene

Recreatie

Deze pagina kreeg een update op 19 maart 2021 

Versoepelingen

Op 5 maart is een strategie bekend gemaakt voor de versoepelingen in de komende maanden. 

OP 19 maart wordt deze strategie even on hold gezet.

De samenvatting kun je hier terug vinden.

Concreet wil dit zeggen dat:

SOCIAAL CONTACT in de buitenlucht

 • Vanaf 8 maart mag je buiten samenkomen met 10 personen (in plaats van 4).
 • De regels rond 1,5 meter afstand houden en het dragen van mondmaskers blijven behouden.


 
 
 
 

Huidige Maatregelen

Horeca

 • Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 1 maart 2021, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

 • Volgende inrichtingen kunnen openblijven:

  Alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten. De vakantieparken, bungalowparken en campings zijn gesloten;

  De grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants;

  Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;

  De eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;

  Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

 • Voor de horeca-activiteiten die toegelaten blijven, moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd:

  de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 m;

  een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen;

  enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

  elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

  elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt;

  het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

  er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;

  de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

  Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

RECREATIE, REIZEN EN UITSTAPJES

 RECREATIE

 • De huidige epidemiologische situatie laat vooralsnog geen versoepeling van de maatregelen toe. Dit wil zeggen dat bepaalde activiteiten nog niet kunnen hervatten en dat contact op bepaalde plaatsen, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector nog steeds moet worden vermeden. Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen):

  casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;

  wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;

  discotheken en dancings;

  feest- en receptiezalen;

  pretparken;

  binnenspeeltuinen;

  dierentuinen en dierenparken;

  bowlingzalen;

  kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;

  handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;

  bioscopen;

  fitnesscentra;

  skipistes, langlaufpistes en skicentra.

 • Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

  buitenspeeltuinen;

  musea;

  buitengedeelten van natuurparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;

  zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;

  bibliotheken, spelotheken en mediatheken;

  gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;

  buitengedeelten van sportinfrastructuren;

  overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;

  culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:

  groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;

  stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;

  sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:

  groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;

  sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;

  trainingen van professionele sporters;

  professionele wedstrijden;

  andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.

 • Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

  de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;

  een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

  het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;

  de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

  de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;

  de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

  de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

  Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

  om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie;

  om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;

  het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld;

  het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;

  verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast;

  Iemand van of naar de luchthaven brengen.

  Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

  LOGIES

 • Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs) mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. gedeelde badkamer, sportzaal, etc.). Desalniettemin zijn vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten voor het publiek vanaf 3 november 2020, met uitzondering van de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeerinrichtingen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft en enkel voor dit gebruik.

  Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren. Als uitzondering hierop mag een alleenstaande het duurzaam onderhouden nauw contact en de bijkomende persoon tegelijkertijd in toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020.

 • Campers kunnen momenteel enkel nog terecht op privé domeinen in de zin van bij familie of vrienden. En dus niet op campings of zelfs op openbare camperplaatsen die vaak voorzien zijn in gemeenten. Campers mogen momenteel nergens ‘kamperen’. Niet op de parking van een reca-zaak, niet op de openbare baan, niet op camperterreinen etc. Parkeren is wel nog toegestaan (i.k.v. een daguitstap).

  REIZEN

  TWEEDE VERBLIJF

  Je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark.

  Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

  De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen zijn dus gesloten.

  In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:

  de buitenspeeltuinen;

  de buitengedeelten van natuurparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;

  de musea;

  de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;

  de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:

  groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;

  stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar.

  In elk geval, moeten in deze inrichtingen de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

  de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;

  een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

  het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;

  de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

  de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;

  de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

  de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

EVENEMENTEN

 • Tot en met eind maart worden alle evenementen algemeen verboden.

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Dicht bij huis valt er ook heel wat te beleven. Word toerist in ons eigen dorp!