Gemeente Wingene

Regels voor de land- en tuinbouw

UPDATE van 26 april: Eind april legde de Veiligheidsraad een eerste versie van de exit-strategie voor. Dat is het plan van aanpak om geleidelijk aan het gewone leven te hervatten. Dat gebeurt stap voor stap onder strenge begeleiding van experts.
Het overzicht van de maatregelen die op korte termijn versoepeld worden kan je hier terugvinden. Hieronder vind je de maatregelen vandaag van kracht zijn.

KAN IK NOG HET VELD OP? 

Samen met de hele voedselketen maakt is land- en tuinbouw bij uitstek één van de essentiële sectoren die nodig zijn om het land draaiende te houden. Alle activiteiten op landbouwbedrijven en percelen kunnen doorgaan. Voorwaarde is echter ook dat alle voorschriften om de verdere verspreiding van het coronavirus te beletten gerespecteerd worden bij alle werkzaamheden. Dus ook op de boerderij zelf en bij noodzakelijke contacten bij en met handelaars, leveranciers, machinewerkplaatsmedewerkers, arbeiders en seizoenarbeiders, klanten... 

Meststoffenleveranciers, de zaaizaadhandel, plantenkwekers... zijn vrijgesteld van de strikte sluitingsmaatregelen en kunnen de hele dag open blijven. 

Social distancing

Met de aanhoudende droge weersomstandigheden groeit ook de activiteit op en rond de boerderijen en landerijen. Die jaarlijkse “voorjaarscampagne” is altijd al een drukke bedoening met heel veel contacten (handelaars, leveranciers, klanten, machinewerkplaatsmedewerkers, arbeiders en seizoenarbeiders, loonwerkers) buiten het gezin

Het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon om corona-besmettingen te vermijden, is een maatregel die ook in de land- en tuinbouw maximaal moet worden gerespecteerd. 

Bijgevoegde affiche kan helpen om jezelf en anderen te herinneren aan de nodige voorzorgsmaatregelenhang ze op aan/in je tractor om jezelf en anderen te herinneren om de regels te respecteren.

KAN IK MIJN PRODUCTEN NOG VERKOPEN AAN PARTICULIEREN?

Levering aan huis, een afhaalservice of bestellen op voorhand... ook in de land- en tuinbouw zien we dat creatieve oplossingen gezocht worden om de inwoners verder te kunnen bedienen.

We maakten een overzicht van Wingense horeca- en handelszaken die een aangepaste dienstverlening voorzien. Ook hoevewinkels en korte keten initiatieven horen hierbij.

Hier kan je je registreren om opgenomen te worden in het overzicht.

NOOD AAN SEIZOENSARBEIDERS

Door de maatregelen verwacht de sector een personeelstekort bij gebrek aan seizoensarbeiders. 

Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Voor het jaar 2020 wordt het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag. 

Concreet komt dit erop neer dat:

  • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60
  • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130
  • voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt de extra 35 dagen verhoogd worden tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem. 

Meer info vind je op de website van de RSZ.

Afstemming vraag en aanbod

Daarnaast helpen zowel VDAB als de gemeente om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.