Gemeente Wingene

Register belasting- en retributiereglementen

 Volgnummer  Orgaan  Datum goedkeuring  Type  Onderwerp  Aanslagjaren  Datum bekendmaking
 1  Gemeenteraad  28/01/2019  Gemeentebelasting Belasting op het privaat gebruik van het openbaar domein  2019-2025  4/02/2019
 2  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Algemene milieubelasting  2020-2025  20/12/2019
 3  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op de niet-optimale private waterhuishouding  2020-2025  20/12/2019
 4  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Gemeentebelasting op nachtwinkels  2020  20/12/2019
 5  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken autostaanplaatsen bij woonprojecten  2020  20/12/2019
 6  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op tweede verblijven  2020  20/12/2019
 7  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op leegstaande woningen en gebouwen  2020-2025  20/12/2019
 8  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Verwaarloosde woningen en gebouwen: registratie- en belastingreglement  2020  20/12/2019
 9  Gemeenteraad  16/12/2019  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2020  20/12/2019
 10  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2020  20/12/2019
 11  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen  2020-2025  20/12/2019
 12  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten  2020-2025  20/12/2019
 13  Vlaamse regering  n.v.t.  Retributie Exploiteren van een dienst voor het verhuren voertuigen met een bestuurder  n.v.t.  20/12/2019
 14  Gemeenteraad  28/09/2015  Retributie Parkeren in blauwe zone  n.v.t.  1/10/2015
 15  Gemeenteraad  16/12/2019  Retributie Machtiging aan het college tot het vaststellen van retributies en bepaling voorwaarden  n.v.t.  20/12/2019
 16  Gemeenteraad  16/12/2019  Retributie Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  2020-2022  20/12/2019
 17  College van burgemeester en schepenen  23/03/2020  Retributie Algemeen retributiereglement  2020-2022  02/04/2020
18  Vast bureau  25/05/2020  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t.  03/06/2020