Gemeente Wingene

Register belasting- en retributiereglementen

 Volgnummer  Orgaan  Datum goedkeuring  Type  Onderwerp  Aanslagjaren  Datum bekendmaking
 1  Gemeenteraad  28/01/2019  Gemeentebelasting Belasting op het privaat gebruik van het openbaar domein  2019-2025  4/02/2019
 2  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Algemene milieubelasting  2020-2025  20/12/2019
 3  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op de niet-optimale private waterhuishouding  2020-2025  20/12/2019
 4  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Gemeentebelasting op nachtwinkels  2020  20/12/2019
 5  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken autostaanplaatsen bij woonprojecten  2020  20/12/2019
 6  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op tweede verblijven  2020  20/12/2019
 7  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op leegstaande woningen en gebouwen  2020-2025  20/12/2019
 8  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Verwaarloosde woningen en gebouwen: registratie- en belastingreglement  2020  20/12/2019
 9  Gemeenteraad  16/12/2019  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2020  20/12/2019
 10  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2020  20/12/2019
 11  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen  2020-2025  20/12/2019
 12  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten  2020-2025  20/12/2019
 13  Vlaamse regering  n.v.t.  Retributie Exploiteren van een dienst voor het verhuren voertuigen met een bestuurder  n.v.t.  20/12/2019
 14  Gemeenteraad  28/09/2015  Retributie Parkeren in blauwe zone  n.v.t.  1/10/2015
 15  Gemeenteraad  16/12/2019  Retributie Machtiging aan het college tot het vaststellen van retributies en bepaling voorwaarden  n.v.t.  20/12/2019
 16  Gemeenteraad  16/12/2019  Retributie Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  2020-2022  20/12/2019
 17 College van burgemeester en schepenen  23/03/2020  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t.  02/04/2020
18 Vast bureau  25/05/2020  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t.  03/06/2020
19 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2021 01/12/2020
20 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025 01/12/2020
21 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Belastingreglement op nachtwinkels 2021 01/12/2020
22 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Registratie- en belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025 01/12/2020
23 Gemeenteraad 14/12/2020  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2021 17/12/2020
24 Gemeenteraad 14/12/2020  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2021 17/12/2020
25 College van burgemeester en schepenen  21/12/2020  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 30/12/2020
26 Vast bureau  21/12/2020  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t. 30/12/2020
27 College van burgemeester en schepenen  26/04/2021  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 03/05/2021
28 Gemeenteraad 13/12/2021  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2022 16/12/2021
29 Gemeenteraad 13/12/202  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2022 16/12/2021
30 College van burgemeester en schepenen  20/12/2021  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 23/12/2021
31 Vast bureau  27/12/2021  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t. 29/12/2021
32 Gemeenteraad 28/02/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op nachtwinkels  2022 03/03/2022
33 Gemeenteraad 28/02/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2022 03/03/2022
34 College van burgemeester en schepenen 22/08/2022  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 23/08/2022

35

Gemeenteraad 24/10/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op nachtwinkels  2023 25/10/2022
36 Gemeenteraad 24/10/2022 Gemeentebelasting Belasting op leegstaande woningen en gebouwen  2023-2025 25/10/2022

37

Gemeenteraad 28/11/2022 Retributie Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  2023-2025 09/12/2022
38 College van burgemeester en schepenen 12/12/2022 Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 20/12/2022
39 Vast bureau 19/12/2022 Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t. 23/12/2022
40 Gemeenteraad 19/12/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2023 22/12/2022
41 Gemeenteraad 26/06/2023 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2023 29/06/2023
42 Gemeenteraad 18/12/2023 Retributie Opheffing van de retributieverordening op het parkeren in blauwe zone van 28 september 2015 en machtiging aan het college tot het vaststellen van een retributie op het parkeren in blauwe zone en de voorwaarden ervan - goedkeuring n.v.t. 21/12/2023
43 Gemeenteraad 18/12/2023  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2024 19/12/2023
44 Gemeenteraad 18/12/2023  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2024 19/12/2023
45 College van burgemeester en schepenen  27/12/2023  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 28/12/2023
46 Vast bureau  27/12/2023  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t. 28/12/2023
47 Raad van bestuur AGB en gemeenteraad 18/12/2023  Retributie Tarieven AGB  n.v.t. 19/12/2023
48 Gemeenteraad 18/12/2023 Gemeentebelasting Belastingreglement op nachtwinkels  2024 21/12/2023
49 College van burgemeester en schepenen  27/05/2024  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 30/05/2024