Gemeente Wingene

Register belasting- en retributiereglementen

 Volgnummer  Orgaan  Datum goedkeuring  Type  Onderwerp  Aanslagjaren  Datum bekendmaking
 1  Gemeenteraad  28/01/2019  Gemeentebelasting Belasting op het privaat gebruik van het openbaar domein  2019-2025  4/02/2019
 2  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Algemene milieubelasting  2020-2025  20/12/2019
 3  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op de niet-optimale private waterhuishouding  2020-2025  20/12/2019
 4  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Gemeentebelasting op nachtwinkels  2020  20/12/2019
 5  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken autostaanplaatsen bij woonprojecten  2020  20/12/2019
 6  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op tweede verblijven  2020  20/12/2019
 7  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Belasting op leegstaande woningen en gebouwen  2020-2025  20/12/2019
 8  Gemeenteraad  16/12/2019  Gemeentebelasting Verwaarloosde woningen en gebouwen: registratie- en belastingreglement  2020  20/12/2019
 9  Gemeenteraad  16/12/2019  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2020  20/12/2019
 10  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2020  20/12/2019
 11  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen  2020-2025  20/12/2019
 12  Gemeenteraad  16/12/2019  Opcentiemen Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten  2020-2025  20/12/2019
 13  Vlaamse regering  n.v.t.  Retributie Exploiteren van een dienst voor het verhuren voertuigen met een bestuurder  n.v.t.  20/12/2019
 14  Gemeenteraad  28/09/2015  Retributie Parkeren in blauwe zone  n.v.t.  1/10/2015
 15  Gemeenteraad  16/12/2019  Retributie Machtiging aan het college tot het vaststellen van retributies en bepaling voorwaarden  n.v.t.  20/12/2019
 16  Gemeenteraad  16/12/2019  Retributie Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  2020-2022  20/12/2019
 17 College van burgemeester en schepenen  23/03/2020  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t.  02/04/2020
18 Vast bureau  25/05/2020  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t.  03/06/2020
19 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2021 01/12/2020
20 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025 01/12/2020
21 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Belastingreglement op nachtwinkels 2021 01/12/2020
22 Gemeenteraad 23/11/2020 Gemeentebelasting Registratie- en belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025 01/12/2020
23 Gemeenteraad 14/12/2020  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2021 17/12/2020
24 Gemeenteraad 14/12/2020  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2021 17/12/2020
25 College van burgemeester en schepenen  21/12/2020  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 30/12/2020
26 Vast bureau  21/12/2020  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t. 30/12/2020
27 College van burgemeester en schepenen  26/04/2021  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 03/05/2021
28 Gemeenteraad 13/12/2021  Aanvullende belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  2022 16/12/2021
29 Gemeenteraad 13/12/202  Opcentiemen Opcentiemen op de onroerende voorheffing  2022 16/12/2021
30 College van burgemeester en schepenen  20/12/2021  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 23/12/2021
31 Vast bureau  27/12/2021  Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t. 29/12/2021
32 Gemeenteraad 28/02/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op nachtwinkels  2022 03/03/2022
33 Gemeenteraad 28/02/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2022 03/03/2022
34 College van burgemeester en schepenen 22/08/2022  Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 23/08/2022

35

Gemeenteraad 24/10/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op nachtwinkels  2023 25/10/2022
36 Gemeenteraad 24/10/2022 Gemeentebelasting Belasting op leegstaande woningen en gebouwen  2023-2025 25/10/2022

37

Gemeenteraad 28/11/2022 Retributie Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  2023-2025 09/12/2022
38 College van burgemeester en schepenen 12/12/2022 Retributie Algemeen retributiereglement  n.v.t. 20/12/2022
39 Vast bureau 19/12/2022 Retributie Algemeen OCMW retributiereglement  n.v.t. 23/12/2022
40 Gemeenteraad 19/12/2022 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2023 22/12/2022
41 Gemeenteraad 26/06/2023 Gemeentebelasting Belastingreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten  2023 29/06/2023