Gemeente Wingene

Reglement aanleg geveltuin

Digitaal formulier

De aanleg van een geveltuin is in Wingene toegelaten, mits kan voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat er een normale obstakelvrije doorgang van minstens 1,20 meter mogelijk blijft. Een geveltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Met zo'n geveltuin breng je kleur in de straat en maak je ze groener en vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich er thuis.

Voorwaarden

  • De plantstrook mag in de breedte maximaal 30 cm van het voetpad innemen. Een normale obstakelvrije doorgang van minstens 1,20 meter (inclusief boordsteen) moet mogelijk blijven.
  • De geveltuin moet op minstens 50 cm van de aanpalende woning liggen.
  • Nutsvoorzieningen mogen geen schade ondervinden door de aanleg van de geveltuin.
  • Klimplanten moeten vanaf 1 meter hoogte verankerd worden aan de gevel.
  • De geveltuin in zijn geheel, inclusief de gebruikte materialen (klimrek, spandraad) mogen geen scherpe randen of uitsteeksels bevatten, waaraan voorbijgangers zich zouden kunnen bezeren.
  • De geveltuin moet door de bewoner(s) permanent en pesticidenvrij onderhouden worden.
  • De beplanting mag geen hindernis vormen voor dakgoten, kabels, verlichting, verkeersborden en mag ook de zichtbaarheid van het huisnummer niet belemmeren.
  • De aanleg van een geveltuin dient aangevraagd via bovenstaand e-formulier.