Gemeente Wingene

Restauratiewerken Kaplote

De oudste woning van de gemeente, de Kaplote (Kaplotestraat 1-3), werd in 2011 door toenmalig minister Geert Bourgeois geklasseerd als monument omwille van de culturele en historische waarde. In 2012 kocht de gemeente de tweewoonst aan om ze te restaureren.

De restauratie bestaat uit twee delen: een bouwkundig deel en een deel technieken. De bouwkundige werken werden toegewezen aan Monument Vandekerckhove nv voor een bedrag van 629.603 euro. Dankzij 503.682 euro subsidies draagt de Vlaamse overheid het grootste deel van de kost. Het tweede deel, de technieken, bereiden we momenteel administratief voor, zodat beide delen aansluitend uitgevoerd kunnen worden.

De werken startten op 8 augustus 2017. 

Ondertussen plaatste men alle waterleidingen en elektriciteitskabels. De houten roostering werd eveneens versterkt. Het dak werd uitgelat en geïsoleerd. Momenteel is men bezig met het aanbrengen van bepleistering. Daarna zal men de chape en de vloerafwerking plaatsen.

De werken zullen vermoedelijk afgerond zijn in september 2018.