Gemeente Wingene

Retributie voor vergunning voor exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

Beschrijving

De vergunningen die uitgereikt worden voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer geven in de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd aanleiding tot een jaarlijkse gemeenteretributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.

Meer informatie is terug te vinden in het nieuwe taxidecreet dat sinds 1 januari 2020 in werking is.