Gemeente Wingene

Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone

Goedkeuring gemeenteraad: 28/09/2015
Publicatie: 1/10/2015


Beschrijving

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden.
  • Een forfaitair bedrag van 20,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.