Gemeente Wingene

Algemene informatie over het project

Wat houdt het project in?

Klik hier om de algemene folder in te kijken 

Proper water in beken en rivieren

Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van ongeveer 200 inwoners, dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet

Aquafin en de gemeente leggen nieuwe afvalwaterleidingen aan in de Ruiseledesteenweg (en enkele zijtakken), Schuiferskapellestraat, Kortstraat en de Hekkestraat.

Alle afvalwater wordt verzameld in twee nieuw te bouwen pompstations waarna het afvalwater richting het recent aangelegd pompstation langs de Ringbeek stroomt. Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat.

Vernieuwen wegenis en fietspad

In deze fase wordt het fietspad langs de Ruiseledesteenweg vanaf het kruispunt met de Balgerhoekstraat, de Beer, tot aan de gemeentegrens met Ruiselede aangelegd . Na het voltooien van deze werken zal er over de volledige lengte van de verbindingsweg Wingene-Ruiselede een fietspad liggen.

Het fietspad wordt ter hoogte van de zone 50 aanliggend en ter hoogte van de zone 70 dubbelrichting voorzien. De provincie West-Vlaanderen staat samen met de gemeente voor deze werken in.

De aanleg van de riolering en het fietspad geven de gemeente de aanleiding om in dit project het wegdek aan te pakken.

Timing

Voordat we kunnen starten met de aanleg van de riolen, moet nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken en laten goedkeuren, vergunningen aanvragen, aannemer aanduiden … Daarom zullen de werken vermoedelijk starten op het einde van 2022 of begin 2023.

Kostprijs

De totaalkost van de werken bedraagt zo’n 5 miljoen euro waarvan 3 miljoen euro ten laste van gemeente Wingene (vernieuwen en verbreden wegdek, aanleg van riolering), 750.000 euro ten laste van provincie West-Vlaanderen (aanleg fietspad), en 1,2 miljoen euro ten laste van Aquafin (aanleg riolering).