Gemeente Wingene

Algemene informatie over het project

Wat houdt het project in?

Klik hier om de algemene folder in te kijken 

Klik hier voor de actuele informatie

Proper water in beken en rivieren

Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van ongeveer 200 inwoners, dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet

Aquafin en de gemeente leggen nieuwe afvalwaterleidingen aan in de Ruiseledesteenweg (en enkele zijtakken), Schuiferskapellestraat, Kortstraat en de Hekkestraat.

Alle afvalwater wordt verzameld in twee nieuw te bouwen pompstations waarna het afvalwater richting het recent aangelegd pompstation langs de Ringbeek stroomt. Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat.

Vernieuwen wegenis en fietspad

In deze fase wordt het fietspad langs de Ruiseledesteenweg vanaf het kruispunt met de Balgerhoekstraat, de Beer, tot aan de gemeentegrens met Ruiselede aangelegd . Na het voltooien van deze werken zal er over de volledige lengte van de verbindingsweg Wingene-Ruiselede een fietspad liggen.

Het fietspad wordt ter hoogte van de zone 50 aanliggend en ter hoogte van de zone 70 dubbelrichting voorzien. De provincie West-Vlaanderen staat samen met de gemeente voor deze werken in.

De aanleg van de riolering en het fietspad geven de gemeente de aanleiding om in dit project het wegdek aan te pakken.

Timing

In 2022 en begin 2023 werden de voorbereidingen genomen. De plannen zijn gefinaliseerd en de omgevingsvergunning werd bekomen. Om het fietspad veilig aan te leggen is het nodig om grond aan te kopen, deze onderhandelingen werden begin 2022 opgestart en worden komende periode afgerond.

Tijdelijke maatschap Vuylsteke – Seru, Steenovenstraat 98, 8760 Meulebeke werd na een openbare prijsvraag als aannemer aangesteld begin augustus 2023.

Mits goede weersomstandigheden starten vanaf 28 augustus de werken op. De aannemer Vuylsteke doet het voorbereidende werk voor het archeologisch onderzoek en de werken van nutsmaatschappijen. Vanaf februari 2024 start de aanleg van de rioleringen. 

Een globale timing kan je hieronder op kaart terugvinden:

Kostprijs

De totaalkost van de werken bedraagt zo’n 6,2 miljoen euro waarvan 3,55 miljoen euro ten laste van gemeente Wingene (vernieuwen en verbreden wegdek, aanleg van riolering), 1,2 miljoen euro ten laste van provincie West-Vlaanderen (aanleg fietspad), en 1,45 miljoen euro ten laste van Aquafin (aanleg riolering).

CONTACTPERSONEN

 • Bij hoogdringendheid: verwittig eerst de hulpdiensten op het nummer 112!
 • Nutsvoorzieningen
  Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:
  • Fluvius
   • Storingen: 078 35 35 00
   • Gasreuk: 0800 65 065
  • De Watergroep – storingen: 02 238 96 99
  • Proximus – storingen: 0800 22 800
  • Wyre– storingen: 015 66 66 66

 • Riolerings- en wegeniswerken