Gemeente Wingene

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum Wingene - openbaar onderzoek

Er wordt momenteel gewerkt aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum Wingene. Tijdens het openbaar onderzoek, vanaf 18 november tot 17 januari 2020, kan je de ontwerpplannen inkijken.

WAT IS EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming en voorschriften op delen van haar grondgebied vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de voorschriften van de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

RUP CENTRUM WINGENE

Het RUP Centrum Wingene is een herziening van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) De Koker-Galgenstraat. Een BPA is de Belgische term voor een stedenbouwkundig plan voor een gemeente of een deel van een gemeente. Er zijn enkele goede redenen om een nieuw RUP voor het centrum van onze gemeente op te maken: 

  • De gemeente is momenteel volop bezig met de voorbereiding van de bouw van het vrijetijdscentrum en de renovatie van het gemeentehuis. Het project vraagt een aanpassing van de huidige stedenbouwkundige voorschriften. 
  • Er wordt bekeken of het ruimtelijk rendement in de bestaande woonomgevingen door een actualisering van de stedenbouwkundige voorschriften verhoogd kan worden. 
  • Enkele specifieke locaties, zoals bijvoorbeeld restgronden en de locatie van de Aldi, worden onder de loep genomen om ze een betere of andere invulling te geven. Daarmee spelen we in op de huidige noden of problemen. 

STAP PER STAP 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een vrij lange administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. De planopties werden omschreven in de startnota. Deze kon je eerder dit jaar inkijken tijdens de publieke raadpleging met participatiemoment. 

Na de verwerking van de input werd een voorontwerp opgemaakt dat aan de adviesinstanties werd voorgelegd. Op basis van de ontvangen adviezen werd het RUP verder uitgewerkt.

OPENBAAR ONDERZOEK 

Het ontwerp RUP werd vorige maand voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad en ligt van 18 november 2019 tot 17 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis en hier op onze website.

Opmerkingen of bezwaren over het ontwerp RUP kunnen schriftelijk of digitaal worden overgemaakt aan de Gecoro:

  • per brief: Gecoro Wingene, Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene;
  • per mail: gecoro@wingene.be;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst Omgeving.
Gepubliceerd op  do 14 nov 2019