Gemeente Wingene

RUP Quintyn

Voor het bedrijf Quintyn bvba wordt in navolging van een eerder afgeleverd planologisch attest een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

Stand van zaken

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 15/10/2018 de proces- en startnota van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Quintyn goedgekeurd.

De raadpleging liep van maandag 29 oktober 2018 tot en met donderdag 27 december 2018. Op dinsdagavond 20 november 2018 werd er om 19:30 uur een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene. De adviezen en inspraakreacties op de startnota werden verwerkt in een scopingsnota.

Het voorontwerp RUP is momenteel in opmaak.