Gemeente Wingene

RUP Quintyn

Voor het bedrijf Quintyn bvba wordt in navolging van een eerder afgeleverd planologisch attest een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

Stand van zaken

Fase startnota en scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 15/10/2018 de proces- en startnota van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Quintyn goedgekeurd.

De raadpleging liep van maandag 29 oktober 2018 tot en met donderdag 27 december 2018. Op dinsdagavond 20 november 2018 werd er om 19:30 uur een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene. De adviezen en inspraakreacties op de startnota werden verwerkt in een scopingsnota.

Fase voorlopige vaststelling

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad op 27 januari 2020. Het openbaar onderzoek loopt van 17 februari 2020 tot 17 april 2020.

- - - CORONA-MAATREGEL - - -

Door de corona-maatregelen kon / kan het publiek het dossier niet (voldoende) komen inkijken op het gemeentehuis. Daarom besliste de Vlaamse Regering dat alle openbare onderzoeken worden geschorst.

Het openbaar onderzoek wordt verdergezet van 9 mei tot 8 juni.