Gemeente Wingene

Werken met seizoenarbeiders in tijden van corona

UPDATE: Sinds 14 oktober is er een nieuw provinciaal politiebesluit van kracht. Op deze pagina kan je daar meer informatie over terugvinden. 

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering. De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus. 

Richtlijnen in het Ministerieel Besluit

In het MB van 8 oktober 2020 werden specifieke richtlijnen opgenomen voor werkgevers die werken met in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of beroep doen op zelfstandigen voor het uitvoeren van werken in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw: 

 • De werk- of opdrachtgever houdt een register bij (moet nergens wordt doorgegeven) vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan met volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:
  • Naam en voornamen, geboortedatum en identificatienummer;
  • Verblijfplaats in België;
  • Telefoonnummer;
  • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.
 • Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. De gegevens worden vernietigd 14 kalenderdagen na het einde van de tewerkstelling.
 • De registratieplicht geldt niet voor:
  • Grensarbeiders;
  • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.
 • Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld.

Naast het federale Ministerieel Besluit is in de provincie West-Vlaanderen ook een provinciaal besluit van kracht. Het provinciaal politiebesluit van 2 september werd vervangen door een nieuwe versie op 14 oktober 2020. De maatregelen zijn van kracht vanaf 14 oktober tot en met 30 november 2020. 

Politiebesluit van de gouverneur

Het politiebesluit van gouverneur Carl Decaluwé van 14 oktober 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, continueert een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de seizoenarbeid, onder controle te houden:

 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio die in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als ORANJE en RODE zone is aangeduid, moeten bij aankomst in een gemeente van de provincie meteen in quarantaine en zich laten testen op de 5 de dag na aankomst op het coronavirus COVID-19. Ook in afwachting van het resultaat blijft de quarantaine gelden.

 • De quarantainemaatregel vervalt indien men, na het invullen van de optionele zelf-evaluatie opgenomen in het Passagier Localisatie Formulier (PLF), een SMS kan voorleggen waarin de vrijstelling wordt bevestigd.
 • Werknemers afkomstig uit een GROENE zone moeten hun temperatuur laten meten door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet men meteen een arts naar keuze raadplegen.

 • De werkgevers in de provincie West-Vlaanderen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg en dienen bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts naar keuze te raadplegen.

 • De seizoensarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de volledige groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

De maatregelen zijn van kracht vanaf 14 oktober tot en met 30 november 2020. Je kan het volledige politiebesluit terugvinden onderaan deze pagina.

Wat bij een positieve test?

Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.

U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex …) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.