Gemeente Wingene

Sensibilisering op fuiven

Sensibilisering op Fuiven

Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze hedendaagse samenleving. Een heleboel gebeurtenissen en activiteiten gaan vrijwel automatisch gepaard met het drinken van alcohol. Denk maar aan het gezellig samenzijn met vrienden, bij een verjaardag, een geboorte of na een zware werkdag. Alcohol is met andere woorden een deel van onze cultuur geworden. Jongeren worden daardoor beïnvloed. Naast de risico- factoren die ook voor volwassenen gelden, hebben jongeren een aantal specifieke biologische, psychologische en sociale kwetsbaarheden waardoor ze meer kans lopen op negatieve gevolgen van alcoholgebruik.

Ook lokaal vangen we nu en dan signalen op van jongeren die over hun grens gaan op fuiven. We wensen om die reden onder andere in te zetten op bewustmaking van de risico’s van alcoholgebruik.

Meer info rond jongeren en alcohol https://www.vad.be/artikels/detail/alcohol-en-jongeren

Fuiven zonder kater

De gemeente wil via het project 'Fuiven zonder kater' jongeren stimuleren om eens iets anders te drinken dan alcohol, of toch op zijn minst de combinatie. Het zogenaamde zebradrinken is het afwisselend drinken van alcoholische en niet alcoholische drankjes.

Om dit te stimuleren maken we het drinken van water laagdrempeliger voor jongeren op fuiven, en de organisatie er van voor de organisator zo eenvoudig mogelijk. De baten voor deze laatste moeten namelijk opwegen tegen de kosten, alvorens men als organisator hier extra zal op inzetten.

Daarom ondersteunen we de organisatoren van deze evenementen via een forfaitaire tussenkomst voor aankoop water en leeftijdsbandjes. Dit is de meest eenvoudige manier om te gaan subsidiëren. 

De gemeente wil ook verder gaan en gezond gedrag bij jongeren te gaan promoten. We willen hiervoor in samenwerking met de gemeente een actief en preventief fuifbeleid op poten zetten. Onder andere de oordoppenactie die nu reeds loopt wensen we te bestendigen om jongeren verder aan te zetten tot het beperken van de risico’s op gehoorschade. In de toekomst kunnen nog andere thema’s worden toegevoegd zoals roken, verdovende middelengebruik, veiligheid, seksualiteit, netheid,…

Onderaan vind je nog extra tip om veilig te fuiven.

Voorwaarden

Het evenement moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het jeugdevenement is georganiseerd door een erkende jeugdvereniging.
 2. Het evenement is een fuif, optreden, manifestatie met een duidelijk jeugdkarakter dat de normale werking overstijgt. De doelgroep is in hoofdzaak jongeren.
 3. Het evenement heeft een openbaar karakter.
 4. Het evenement vindt plaats op grondgebied Wingene.
 5. Het evenement heeft geen individueel winstoogmerk.
 6. Het evenement maakt gebruik van een systeem van leeftijdsbandjes.
 7. Het evenement is geregistreerd via het digitale evenementenloket van gemeente Wingene.

Het volledige reglement is terug te vinden in bijlage.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente voorziet gratis water-drankkaarten met drie gratis waterbonnetjes op. Deze worden gratis aangeboden bij de inkom. Op de kaart staat uitleg omtrent zebradrinken en ook het logo van gemeente en jeugdraad Wingene. Er wordt 1 kaartje per persoon voorzien gebaseerd op de grootorde van het evenement.

De gemeente staat in voor de terugbetaling van het equivalent van 3 gratis watertjes van 25 cl per bezoeker. Dit is gelijk aan 0,75 liter per verwachte bezoeker gebaseerd op de aanvraag in het evenementenloket. De gemeente geeft een subsidie van € 0,50 per liter water met een maximum van € 750. Dit bedrag wordt voorzien ter compensatie van aankoopprijs water. Dit komt neer op € 0,375 per verwachte bezoeker.

Voor de leeftijdsbandjes voorziet de gemeente Wingene een subsidie van € 0,10 per verwachte bezoeker.

De gemeente voorziet de oordoppen met huur dispenser gratis voor goedgekeurde evenementen. De dispenser moet op een bewaakte locatie staan zoals bijvoorbeeld inkom of stand bonnetjes. Per evenement wordt 1 doos gratis oordoppen voorzien. (250 sets per doos – overschot wordt terug gebracht)

Procedure

 1. De organisator dient minstens 3 weken voor het evenement een aanvraag in via het e-loket op de website van gemeente Wingene. Het e-loket is terug te vinden bovenaan deze pagina.

 2. Team Jeugd onderzoekt alle aanvragen en bepaalt welke aanvragen voldoen aan de voorwaarden. Alle aanvragers worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door Team Jeugd via de vermelde contactgegevens op het e-loket. Team Jeugd staat in voor de praktische opvolging voor elke aanvraag die beantwoordt aan dit reglement en staat in voor goedkeuring en verdere opvolging. De aanvrager vermeldt het logo van gemeente Wingene op de promo van het evenement.

 3. De aanvrager haalt banner, drankkaarten en oordoppendispenser op in de week voorafgaand aan het evenement. Dit op afspraak met Team Jeugd. De gemeente stelt een banner ter beschikking aan de organisator met informatie en bekendmaking van de actie met de steun van gemeente Wingene. Tijdens de duur van het evenement brengt de organisator deze banner duidelijk zichtbaar aan en bezorgt een foto via het e-loket op www.wingene.be/sensibilisering-fuiven als bewijs.

 4. De aanvrager brengt na afloop van het evenement alles binnen de 7 dagen in goede en propere staat terug. Er kan hier van afgeweken worden als dit reeds nodig blijkt te zijn voor een volgend evenement.

Het bewijs van uitdelen drankkaarten en oordoppen wordt tijdig via het e-loket bovenaan deze pagina bezorgd. De betaling van de subsidie zal enkel uitgevoerd worden op basis van verantwoording van de actie op het evenement via foto’s.

Extra tips om veilig te fuiven

- Campagnemateriaal ‘zebra-drinken’, te vinden op de website van VAD: https://www.vad.be/catalogus/detail/zebradrinken-beats-kater

- Feest Wijzer kan je handvaten aanbieden over hoe je een positief feestklimaat creëert. Aan de hand van verschillende sterpictogrammen op infobordjes of stickers kan je bezoekers van fuiven services aanbieden, zoals oordoppen, EHBO, condooms, vervoersmogelijkheden etc. Meer informatie: https://www.vad.be/catalogus/detail/feest-wijzer

  • Met Feest Wijzer focus je je in eerste instantie op de 4 minimum basisservices:
   • Deskundig barpersoneel
   • Oordoppen
   • Info
   • Samen uit, samen thuis
  • Je kan nog negen extra services aanbieden om de locatie nog veiliger en gezonder te maken.
   • Chill-outruimte
   • EHBO
   • Vestiaire
   • Klimaatregeling
   • Eten
   • Gezond eten
   • Toegankelijkheid
   • Condooms
   • Gratis water: er is vrije toegang tot gratis drinkwater voor de bezoekers die daar nood aan hebben.
  • Deze services kunnen bekendgemaakt worden aan de hand van de Feest Wijzer-pictogrammen. Het materiaal kan je gratis (behalve condooms) bestellen via een bestelformulier dat gekoppeld is aan een kort vragenlijstje over hoe je elke service aanbiedt.
  • Hoe je elke service zou kunnen implementeren op een fuif kan je terugvinden in de implementatiefiche.

- Aandacht kunnen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven.

Naast het creëren van en veilige en positieve omgeving in het algemeen, kan je bezoekers ook sensibiliseren om zo’n gedrag niet te negeren. En dus als omstaander te reageren. Hier kan je sensibiliseringsbeelden terugvinden die zouden kunnen gebruikt worden op fuiven.

- De folder ‘Veilig Feesten’ vertrekt van een plattegrond waarbij pictogrammen aanduiden welke maatregelen er kunnen genomen worden om een veilig en positief leefklimaat te bekomen. 

- De campagnebeelden van ‘Never waste a great party’. Deze campagne biedt 18 beelden aan die uitgaanders concrete partytips meegeven. De ontwerpen voor affiches, zeildoeken, herasbanners, Facebook en tv-schermen zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands en Engels. Deze kunnen gebruikt worden op fuiven, om de jeugd in het algemeen te sensibiliseren via sociale media los van fuiven. En ze kunnen ook als inspiratie dienen voor de uitwerking van jullie eigen banner.

- De jeugdhuizenkoepel Formaat biedt ook heel wat informatie over het thema.