Gemeente Wingene

Bewonersvergadering Sint-Pietersveld op 17 februari 2020

Over bomen en mobiliteit

Op 17 februari 2020 vond een bewonersvergadering plaats voor de bewoners van Sint-Pietersveld.

Volgende punten stonden op de agenda:

1) Bomenonderzoek 

Toelichting door boomdokter Wouter Crucke naar aanleiding van zijn grondig onderzoek van de bomen in Sint-Pietersveld (deze in eigendom van de gemeente).

De resultaten van zijn onderzoek kan je binnenkort terugvinden op deze pagina (onderaan bij Documenten)

2) Toekomst voor bomen Sint-Pietersveld

Toelichting door Daan Verschelde, teamleider Team Interne Werken (Groen). Over de opvolging en het beheer van het huidig bomenbestand. Over de evolutie naar een meer divers bomenbestand. Over het plan van aanpak om 'onveilige' bomen weg te halen en nieuwe aan te planten. 

De informatie hierover kan je terugvinden in de globale presentatie (bij Documenten onderaan op deze pagina). 

3) Tegoare ip boane

Toelichting door Arnold Parmentier, mobiliteitsambtenaar. Over 'allemaal samen op de weg zijn'. Over algemene principes en vertrekpunten die we toepassen op vlak van mobiliteit in onze gemeente.

De informatie hierover kan je terugvinden in de globale presentatie (bij Documenten onderaan op deze pagina). 

4) Verkeerssituatie Sint-Pietersveld

Toelichting door Arnold Parmentier, mobiliteitsambtenaar. Over geformuleerde en vastgestelde opmerkingen. Over snelheid en verkeersdruk. Over uitgevoerde metingen. Over mogelijke aanpassingen in de toekomst: zone 30, aanpassing gevaarlijke kruispunten, eenrichtingsverkeer, inrichting van parkings... 

De informatie hierover kan je terugvinden in de globale presentatie (bij Documenten onderaan op deze pagina). 

De opmerkingen en bezorgdheden van de bewoners worden meegenomen om een onderbouwde keuze te maken over wat wel of niet wordt uitgevoerd.