Gemeente Wingene

Speelpleinwerking Pret Kadet

ALLE INFO OP EEN RIJTJE

Speelpleinwerking Pret Kadet staat voor zonnige vakantienamiddagen op het speelplein vol avontuur en plezier. Goed voorbereide en originele activiteiten, veel spelmateriaal en leuke speelterreinen maken gegarandeerd een succes van een namiddag op het speelplein. Iedere activiteit wordt gebracht op maat van de deelnemers en bevat heel wat thematische elementen met inkleding.

Jij komt toch ook?!

VOOR WIE?

Alle kinderen vanaf de overstap naar de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zijn welkom. 

WAAR?

De speelpleinwerking gaat steeds door op twee verschillende locaties:

Wingene: we verzamelen op het sportpark aan lokaal de Froggy (Beernemstraat).

Zwevezele: we verzamelen in sporthal de Zwaluw (Kasteelstraat 76) .

WANNEER?

Op alle weekdagen van 14 tot 17 uur.

Je bent welkom tussen 13.45 en 14 uur. Tussen 17 en 17.15 uur word je opgehaald. 

Speelplein Wingene:

Open: vanaf 1 juli t.e.m. 27 augustus 2024

Er is geen speelpleinwerking in Wingene op 15 en 16 augustus en in het weekend.

Speelplein Zwevezele:

Open: vanaf 1 t.e.m. 19 juli en vanaf 5 t.e.m. 27 augustus 2024

Er is geen speelpleinwerking in Zwevezele op 22 juli t.e.m. 2 augustus, op 15 en 16 augustus en in het weekend.

INSCHRIJVEN

Voor de speelpleinwerking hoef je niet ingeschreven te zijn. Je moet je enkel voor de start van de zomervakantie registreren op onze website. Om zich te registreren dient men een correcte identiteits- en medische gegevens te voorzien van ouder en deelnemer.

Als je geregistreerd bent op het inschrijvingsprogramma, kan je je iedere dag spontaan komen aanmelden bij de hoofdanimator. Zo ben je ingeschreven voor de speelpleinnamiddag. Er is geen maximumcapaciteit, dus je kan iedere dag komen zonder zorgen. 

Op het einde van de zomervakantie krijg je een factuur voor de aanwezige speelpleinnamiddagen. De kostprijs voor een namiddag kost 3 euro. 

Heb je problemen bij het registeren, laat het ons weten. We behandelen de aanvragen zo snel mogelijk.

AANSLUITING KINDEROPVANG

Het is mogelijk om je kind naar de kinderopvang te brengen en in de namiddag te laten aansluiten bij de speelpleinwerking. Je kan je kind na de werking dan ook laten terugbrengen. Je hoeft dit enkel te laten weten aan de verantwoordelijken van de kinderopvang.

Kinderopvangen die hieronder vallen:

- Speelpleinwerking Wingene: Duimelootje - Oude Bruggestraat 11
- Speelpleinwerking Zwevezele: Ferm Kinderopvang - Pastorijstraat 55

Onze monitoren gaan iedere dag rond 13u30 de kinderen bij de bovenvernoemde kinderopvang te voet ophalen. Indien gevraagd aan de hoofdanimator of doorgegeven aan de kinderopvang worden ze omstreeks 17u15 teruggebracht.

Opgelet: Vanaf dit jaar worden alle kinderen die het tweede leerjaar doorlopen hebben in de namiddag automatisch opgehaald uit de kinderopvang door de animatoren en worden zij naar de speelpleinwerking gebracht.

Blijven in de kinderopvang is dan niet mogelijk. De kinderen volgen het programma van de speelpleinwerking en worden omstreeks 17u teruggebracht naar de kinderopvang, tenzij anders gevraagd. 

AFSPRAKEN

Er wordt tijdens de activiteitenwerking respect gevraagd voor het gemeentepersoneel, de hoofdanimatoren, de animatoren en alle kinderen. Materiaal en terrein van de werking is en blijft eigendom van de organisatie en wordt met respect behandeld.

Aan kinderen die de activiteitenwerking verstoren of onaangepast gedrag vertonen, kan de toegang tot de werking geweigerd worden door Team Jeugd. Dit gebeurt steeds na overleg met de (hoofd)animatoren en na een gesprek met ouders/voogd.

Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de ouders/voogd hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en kan de schade op hen verhaald worden.

BEELDMATERIAAL

Tijdens onze activiteiten worden enkel niet-gerichte foto's van de kinderen genomen, conform de GDPR-wetgeving. Deze foto's worden gedeeld op de Facebookpagina 'Jeugd
in Wingene'. Wanneer er toch gerichte foto's worden gemaakt en gebruikt voor gemeentelijke publicaties vragen we hiervoor expliciete toestemming tijdens het registreren van de deelnemer.

EHBO EN MEDICATIE

Bij een ongeval of ziekte die voldoende ernstig wordt geschat, worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt hen gevraagd hun kind op te halen. Als dringende medische zorg vereist is, worden de hulpdiensten verwittigd.

In principe wordt er op de activiteitenwerking geen medicatie toegediend aan deelnemers. Er
wordt ouders aangeraden om de huisarts te vragen medicatie voor te schrijven die bij voorkeur
?s morgens en ?s avonds door henzelf kan worden toegediend. Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Dit kan evenwel enkel met schriftelijke toestemming van de ouders.

Gelieve de hoofdanimator duidelijk de nodige uitleg te verschaffen zodat hij of zij de medicatie op een correcte manier kan bewaren en toedienen. Contactgegevens van dokter en medisch voorschrift kunnen opgevraagd worden.

VERZEKERING

De kinderen zijn tijdens de werking en op weg naar en van het speelplein verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Schade aan kledij is niet in de verzekering opgenomen, tandprothesekosten en brilschade worden wel terugbetaald.


Verwittig bij een ongeval onmiddellijk het Vrijetijdspunt, zo kunnen de nodige verzekeringspapieren tijdig ingevuld worden. Verzekeringspapieren kan je verkrijgen aan het
Vrijetijdspunt of bij de verantwoordelijke van de activiteit ter plaatse.

Deze kan je ingevuld afgeven bij het Vrijetijdspunt.

Wanneer er bij een ongeval dokters- of apotheekkosten gemaakt worden dan

1. betalen de ouders eerst alles zelf,
2. krijgen zij een tussenkomst via hun ziekenfonds,
3. wordt het remgeld terugbetaald via de verzekering van het gemeentebestuur.

Waardevol materiaal zoals smartphones, tablets en geld worden niet meegebracht naar de activiteitenwerking. Diefstal, schade en/of verlies van waardevolle en persoonlijke voorwerpen worden niet vergoed. In geval van voorgaande kan de activiteitenwerking niet aansprakelijk worden gesteld

PRAKTISCH

Eten en drinken

Duurt de activiteit een volledige dag? Zorg dan voor een lunchpakket.

We raden aan om bij iedere activiteit een vieruurtje en drankje te voorzien. 

Kinderen brengen en afhalen

Gelieve je kinderen tijdig te brengen en op te halen aan het einde van een activiteit. Bij kinderen die 15 minuten na een activiteit nog niet werden opgehaald, wordt een vergoeding gevraagd van € 12,50 (per kind) per begonnen halfuur. We vragen ook met aandrang om kinderen niet te vroeg te brengen of op te halen. Dit gaat in tegen de goede werking van de activiteit.

Alle kinderen zijn verzekerd op weg van en naar de activiteit. Toch laten wij enkel kinderen vanaf het vierde leerjaar en na afloop van de activiteit alleen naar huis vertrekken, indien dit schriftelijk aan de hoofdbegeleider gecommuniceerd is. Kinderen die jonger zijn, kunnen onder geen enkele voorwaarde alleen naar huis.

Kledij

Grabbelpas is vrije tijd, ontspanning, sport, spel en ravotten. Zorg dus steeds voor losse, luchtige kledij die tegen een stootje en een vuiltje kunnen. Speelkledij is een must! Voor de sportactiviteiten draag je steeds sportkledij en stevige sportschoenen (geen zwarte zolen in de sporthallen). Pas je kledij aan de weersomstandigheden aan en voorzie indien nodig bescherming tegen de zon. 

Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen worden tot 1 oktober 2024 bijgehouden in CC de Feniks door Team Jeugd. Daarna worden ze aan Spullenhulp geschonken.

TOEGANKELIJKE WERKING

De speelpleinwerking wil zo veel mogelijk streven naar toegankelijkheid voor iedereen.


We kunnen helaas niet garanderen dat elk kind met een grotere ondersteuningsnood kan
begeleid worden. Heeft jouw kind extra noden? Neem dan voor de start van een activiteit contact op met het Vrijetijdspunt om de individuele noden in kaart te brengen. We bekijken dan
samen de mogelijkheden.

Is er geen voorafgaand gesprek? Dan kunnen we de deelname aan de activiteiten niet garanderen. De aanvraag kan in dat geval geweigerd worden, in belang van zowel het kind als de werking.

NIEUW: Indien kinderen onrespectvol gedrag tonen tijdens de werking kan er na overleg tussen Team Jeugd en hoofdanimator een gesprek plaatsvinden met ouders en kind. Dit gesprek telt als een waarschuwing. Na twee waarschuwingen kan een kind bij een derde opmerking geschorst worden van onze vakantiewerking. Dit voor de rest van de zomervakantie.

FISCAAL AFTREKBAAR

Het deelnamegeld van de vakantiewerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 14 jaar en voor kinderen met een beperking tot 21 jaar. Een fiscaal attest wordt ieder jaar automatisch aangemaakt in de periode februari-maart en kan je vinden via ons inschrijfprogramma.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wanneer je kind deelneemt aan een activiteit verklaar je als ouder(s) en kind kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en ga je hiermee akkoord. Het huishoudelijk reglement is steeds te verkrijgen bij het Vrijetijdspunt en op de website van de gemeente.

HOE ZIET EEN DAG SPEELPLEIN ER UIT?

Elke dag staan er verschillende leuke activiteiten op het menu, overgoten met een thematisch sausje. Geen zon, maar regen? Geen nood, bij slecht weer zorgen we voor een even leuk alternatief!

Tussen 13.45 en 14 uur: welkom!

Welkom op het speelplein! Als je op voorhand bent geregistreerd gaat inschrijven bij de hoofdanimator vanzelf. Je hoeft niet te betalen want de factuur krijg je automatisch na de zomer.

Tussen 14 en 17 uur: spelen maar!

  • De animatoren trappen de namiddag af met een leuk toneeltje.
  • We verdelen de kinderen in groepjes. De kleuters en de tieners van het vijfde en het zesde leerjaar vormen aparte groepjes met activiteiten die aangepast zijn aan hun leeftijd. De kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar kunnen elke dag kiezen tussen een creatief en een actief speelaanbod. Ook deze groep wordt dus gesplitst.
  • Na de groepsactiviteit is het tijd om even uit te blazen. We bieden elk kind tijdens de pauze gratis water aan.
  • Na de pauze is er nog een uurtje vrij spel onder begeleiding. De kinderen kiezen zelf wat, met wie en met welk spelmateriaal ze spelen.

Tussen 17 en 17.15 uur: tot de volgende keer!