Gemeente Wingene

Speelpleinwerking

Alle info op een rijtje

Pret Kadet staat voor zonnige vakantienamiddagen op het speelplein vol avontuur en plezier. Goed voorbereide en originele activiteiten, veel spelmateriaal en leuke speelterreinen maken gegarandeerd een succes van een namiddag op het speelplein. Iedere activiteit wordt gebracht op maat van de deelnemers en bevat heel wat thematische elementen met inkleding.

Jij komt toch ook?!

Voor wie?

Alle kinderen vanaf de overstap naar de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zijn welkom.

Waar?

Wingene: we verzamelen op het sportpark aan lokaal de Froggy (Beernemstraat).

Zwevezele: we verzamelen in sporthal de Zwaluw (Kasteelstraat 76) .

Wanneer?

Op alle weekdagen van 14 tot 17 uur.

Je bent welkom tussen 13.45 en 14 uur. Tussen 17 en 17.15 uur word je opgehaald. 

Speelplein Wingene:

Open: vanaf 4 juli tot en met 26 augustus 2022

Er is geen speelpleinwerking in Wingene op 21 juli, 25 juli t.e.m. 5 augustus en 15 augustus 

Speelplein Zwevezele:

Open: vanaf 4 juli tot en met 26 augustus 2022

Er is geen speelpleinwerking in Zwevezele op 18 juli t.e.m. 22 juli en 15 augustus.

Inschrijven

Voor de speelpleinwerking hoef je niet ingeschreven te zijn. Je moet je enkel voor de start van de zomervakantie registreren op onze website.

De registratie verloopt via een nieuw programma (dus niet langer via Grabbis). 

Als je geregistreerd bent op het inschrijvingsprogramma, kan je je iedere dag spontaan komen aanmelden bij de hoofdanimator. Zo ben je ingeschreven voor de speelpleinnamiddag. Er is geen maximumcapaciteit, dus je kan iedere dag komen zonder zorgen. 

Op het einde van de zomervakantie krijg je een factuur voor de aanwezige speelpleinnamiddagen. De kostprijs voor een namiddag kost 2,5 euro. 

Heb je problemen bij het inschrijven, laat het ons weten.

Kinderopvang in de voormiddag

Het is mogelijk om je kind naar de kinderopvang te brengen en in de namiddag te laten aansluiten bij de speelpleinwerking. Je kan je kind na de werking dan ook laten terugbrengen. Je hoeft dit enkel te laten weten aan de verantwoordelijken van de kinderopvang.

Het is mogelijk om je kind rechtstreeks naar de speelpleinwerking te brengen en na de speelpleinwerking je kind te laten aansluiten bij de kinderopvang. Dit laat je weten aan de hoofdanimator op de werking.

Kinderopvangen die hieronder vallen:

Speelpleinwerking Wingene: Duimelootje - Oude Bruggestraat 11

Speelpleinwerking Zwevezele: Ferm Kinderopvang - Pastorijstraat 55

Onze monitoren gaan iedere dag rond 13u30 de kinderen bij de bovenvernoemde kinderopvang ophalen. Indien gevraagd aan de hoofdanimator of doorgegeven aan de kinderopvang worden ze omstreeks 17u15 teruggebracht.

Meebrengen 

Speelkledij op ons speelplein is een must. Voor kleutertjes raden we het naamtekenen van de kledij aan, alsook het meebrengen van reservekledij. 

Warm weer? Smeer je goed in, breng zwemkledij en een handdoek mee en zet een hoofddeksel op!

Breng een koekje en een extra drankje mee van thuis. We stimuleren het brengen van een drinkfles naar de werking. Je kan deze bij ons gratis aanvullen met water.

Waardevol materiaal zoals smartphones, tablets en geld worden niet meegebracht naar de activiteitenwerking. Diefstal, schade en/of verlies van waardevolle en persoonlijke voorwerpen worden niet vergoed. In geval van voorgaande kan de activiteitenwerking niet aansprakelijk worden gesteld.

Begeleiding?

Er is per tien kinderen minstens een animator aanwezig. De animatoren worden begeleid
door een hoofdanimator. We stimuleren de animatoren om een basisopleiding te volgen. Team Jeugd zorgt elke dag voor ondersteuning van de hoofdanimatoren.

Inclusieve werking: iedereen is welkom!

De speelpleinwerking tracht een inclusieve werking na te streven waarbij kinderen met een beperking van harte welkom zijn op het speelplein. Hier wordt in eerste plaats locatie Zwevezele naar voren geschoven, vanwege zijn geschiktere faciliteiten. Indien je kind extra noden heeft, vraagt Team Jeugd om voor de start van de speelpleinwerking samen te zitten met de ouders/voogd om de individuele noden in kaart te brengen. Dit in belang van het kind en de werking. Stuur hiervoor gerust een mail naar jeugd@wingene.be

De deelname aan de speelpleinwerking kan geweigerd worden wanneer de noden van het kind de algemene werking van de speelpleinwerking overstijgen en er geen voorafgaand gesprek werd aangegaan waarbij de noden en behoeften in kaarten werden gebracht.

Annulatievergoeding

Moet je een activiteit annuleren, dan moet je niet betalen in de volgende gevallen:
1. ALTIJD bij overmacht of ziekte (op vertoon van een ziektebriefje), 
2. voor annuleringen 40 dagen voor de activiteit start

Wanneer wij, door overmacht, genoodzaakt zijn een activiteit te annuleren, krijg je het betaalde inschrijvingsgeld via overschrijving terug. 

Fiscaal attest

Het inschrijvingsgeld van de speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest via het inschrijfprogramma.

Klas- of leeftijdsgenoten

Sloeg je kind op school een jaar over of volgde het een jaar opnieuw, neem dan contact op met Team Jeugd. Je kan er voor kiezen om je kind te laten aansluiten bij klas- of leeftijdsgenoten. Je kan beide niet combineren. 

Hoe ziet zo’n dagje speelplein eruit?

Elke dag staan er verschillende leuke activiteiten op het menu, overgoten met een thematisch sausje. Geen zon, maar regen? Geen nood, bij slecht weer zorgen we voor een even leuk alternatief!

Tussen 13.45 en 14 uur: welkom!

Welkom op het speelplein! Als je op voorhand bent geregistreerd gaat inschrijven bij de hoofdanimator vanzelf. Je hoeft niet te betalen want de factuur krijg je automatisch na de zomer.

Tussen 14 en 17 uur: spelen maar!

  • De animatoren trappen de namiddag af met een leuk toneeltje.
  • We verdelen de kinderen in groepjes. De kleuters en de tieners van het vijfde en het zesde leerjaar vormen aparte groepjes met activiteiten die aangepast zijn aan hun leeftijd. De kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar kunnen elke dag kiezen tussen een creatief en een actief speelaanbod. Ook deze groep wordt dus gesplitst.
  • Na de groepsactiviteit is het tijd om even uit te blazen. We bieden elk kind tijdens de pauze gratis water aan.
  • Na de pauze is er nog een uurtje vrij spel onder begeleiding. De kinderen kiezen zelf wat, met wie en met welk spelmateriaal ze spelen.

Tussen 17 en 17.15 uur: tot de volgende keer! 

We vragen vriendelijk, maar uitdrukkelijk, om de kinderen stipt te brengen en op te halen. Ben je te laat? Dan wordt vanaf 15 minuten voor en na een activiteit een vergoeding gevraagd van € 12,50 per kind per begonnen halfuur. Dit om te voorzien in de kosten van de hoofdanimator.

Informeer de hoofdbegeleider

Kinderen die om gezondheidsredenen niet volledig kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, die medicatie moeten innemen of die het om één of andere reden gewoon kalmer aan moeten doen, dienen dit steeds vooraf te melden aan de hoofdanimator ter plaatse. Zorg ervoor dat de medische fiche bij het inschrijven voldoende en duidelijk ingevuld is zodat we op de hoogte zijn.

Huishoudelijk reglement

Wanneer je kind deelneemt aan de speelpleinwerking verklaar je als ouder(s) kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en ga je hiermee akkoord. Het huishoudelijk reglement is steeds te verkrijgen bij Team Jeugd en Team Sport. 

Gebruik van fotomateriaal

Tijdens activiteiten worden enkel niet-gerichte foto's van de kinderen genomen, conform de GDPR-wetgeving. Deze foto's worden gedeeld op de Facebookpagina 'Jeugd
in Wingene'. Wanneer er toch gerichte foto's worden gemaakt en gebruikt voor gemeentelijke publicaties vragen we hiervoor expliciete toestemming. 

Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd tijdens de activiteiten en op weg naar en van het speelplein. Opgelet, enkel de kinderen vanaf het vierde leerjaar mogen na afloop van de activiteit alleen naar huis. Kinderen die jonger zijn laten we onder geen enkele voorwaarde alleen vertrekken.

Wie deelneemt aan de speelpleinwerking is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Schade aan kledij is niet in de verzekering opgenomen, tandprothesekosten en brilschade worden wel terugbetaald. Verwittig bij een ongeval onmiddellijk Team Jeugd of Sport, zo kunnen de nodige verzekeringspapieren tijdig ingevuld worden.

Wanneer er bij een ongeval dokters- of apotheekkosten gemaakt worden dan
1. betalen de ouders eerst alles zelf,
2. krijgen zij een tussenkomst via hun ziekenfonds,
3. wordt het remgeld terugbetaald via de verzekering van het gemeentebestuur.
De polissen liggen ter inzage in het gemeentehuis.