Gemeente Wingene

Speelstraat

Digitaal formulier

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Zij hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers:

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch raden we aan om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en onderbord 'speelstraat' sluit de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met een hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de dag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • het inrichten van de speelstraat geen grote impact heeft op de verkeerssituatie in de directe omgeving
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten

Een speelstraat is mogelijk tijdens de volgende periodes:

 1. Paasvakantie: elke dag
 2. April, mei en juni: woensdag, zaterdag, zondag en/of feestdag
 3. Zomervakantie (juli en augustus): elke dag
 4. September: woensdag, zaterdag, zondag en/of feestdag

De speelstraat kan aangevraagd voor de volledige periode, per maand, per week of voor een dag.

De speelstraat wordt georganiseerd tussen 12 uur en 20 uur. De aanvraag kan hier van afwijken, maar nooit voor 12 uur starten of na 20 uur eindigen.

Procedure

De aanvraag voor inrichting van een speelstraat in de paasvakantie, april, mei en juni moet ingediend worden vóór 1 maart. De aanvraag voor een speelstraat in de zomervakantie en september moet ingediend worden vóór 1 juni.

Om jouw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dien je een online aanvraag in bij de Dienst Mobiliteit via het e-loket.

Bij het aanvraagformulier wordt meteen de bewonersenquête toegevoegd. Ook het akkoord met de afsprakennota, het reglement en opmaak evaluatie worden meteen opgenomen.

Afhandeling

De aanvraag

De eerste stap is een aanvraag voor een speelstraat indienen bij de Dienst Mobiliteit via het e-loket bovenaan.

Onderzoek

De Dienst Mobiliteit onderzoekt de aanvraag en vraagt bij een eerste aanvraag verkeerstechnisch advies aan de politie. De Dienst Mobiliteit bepaalt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Goedkeuring

Het college van burgmeester en schepenen keurt de aanvraag tot inrichting van speelstraten goed die voldoet aan de voorwaarden.

Bekendmaking

Als het tijdelijk verkeersreglement speelstraat is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, dan ontvangen aanvrager, peters en meters kaartjes om te bedelen in de straat om de buurt te informeren.

De locatie en tijdstippen van de speelstraat worden toegevoegd op de website.

De gemeente levert tijdig het speelstraatbord op de locatie.