Gemeente Wingene

Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart

Sinds 1 januari 2017 is de gemeente aangesloten bij Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart vzw. Voorheen maakte Wingene deel uit van het Regionaal Landschap Houtland vzw. De herindeling van de gemeente is gekomen op initiatief van de provincie die de werking van het Stad-Land-Schap heeft uitgebreid over heel Midden-West-Vlaanderen.

Het Stad-Land-Schap wil de leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit van 't West-Vlaamse hart verhogen en zet activiteiten op in de sfeer van landschap, educatie, recreatie, natuur en erfgoed. Hiervoor werkt het Stad-Land-Schap samen met de provincie West-Vlaanderen, de zeventien aangesloten gemeenten en tal van verenigingen en organisaties uit de regio.

Meer info vind je terug op de website van het Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart.