Gemeente Wingene

RUP Centrum Wingene - startnota / infomoment

Het college heeft op 18/02/2019 de proces- en startnota van RUP Centrum Wingene goedgekeurd. De raadpleging over de start- en procesnota loopt van donderdag 28 februari 2019 tot en met maandag 29 april 2019 met een infomoment op dinsdagavond 9 april om 19u in de raadzaal.

Het RUP is een herziening van het BPA De Koker-Galgenstraat (goedgekeurd op 29/11/2000, de voorschriften zijn herzien 26/02/2001). Het BPA is zo goed als volledig gerealiseerd.

Enerzijds dient een aanpassing van de site rond het gemeentehuis te gebeuren in kader van de realisatie van het masterplan en de bouw van het vrijetijdscentrum en de uitbreiding van het gemeentehuis.

Daarnaast worden ook de voorschriften van het BPA geactualiseerd en wordt er gekeken of het ruimtelijk rendement op termijn kan verhoogd worden in de bestaande woonomgevingen.

Tot slot worden enkele locaties nader bekeken op een betere of andere invulling te geven, aangepast aan de huidige noden en problematieken die op vandaag zich stellen: o.a. de locatie van de Aldi, restgronden, aanwezige bedrijvigheid,...

Gepubliceerd op  ma 18 feb 2019