Gemeente Wingene

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Hille Noord - startnota en contactmoment

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Degroote Trucks & Trailers en de directe omgeving, getiteld PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord.

Wat is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan? 

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.

Publieke raadpleging met contactmoment

Tijdens de periode van de publieke raadpleging, van 29 april tot en met 28 juni 2019, kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. 

Op dinsdag 21 mei 2019 wordt er, doorlopend tussen 16 en 19 uur, een contactmoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene. Je kan er terecht met al je vragen bij vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen.

Wanneer en hoe kan je reageren?

Tijdens de periode van publieke raadpleging: van 29 april tot en met 28 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

  • Via  e-mail
  • Per brief (per post of tegen afgiftebewijs) gericht aan de deputatie bij de dienst Ruimtelijke Planning - Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • Tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Wingene

Documenten inkijken

De documenten zijn digitaal te raadplegen.

De analoge documenten zijn, tijdens de openingsuren, ook in te kijken op volgende locaties:

  • Provinciehuis Boeverbos - dienst Ruimtelijke Planning, 
    Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries;
  • Het gemeentehuis van Wingene.

Meer informatie over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is hier te vinden. 

Gepubliceerd op  do 25 apr 2019