Gemeente Wingene

Stel jezelf de Grote Grondvraag!

Hoe gezond is jouw grond? Die vraag wil de OVAM helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft jou als grondeigenaar in Vlaanderen de kans om te controleren of jouw grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden.

Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd risico op vervuiling. De helft van die risicogronden – gronden waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd – is nog nooit onderzocht. Met De Grote Grondvraag wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken én waar nodig saneren.  

Hoe controleer ik mijn grond?

Via de website van de Grote Grondvraag kan je jouw grond controleren. Je vult hiervoor je adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie zie je meteen of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat je kan doen om de grond opnieuw gezond te maken.

Is de informatie (niet) correct?

De informatie uit ‘De Grote Grondvraag’ is gebaseerd op milieuvergunningen of andere archiefinformatie waarover de gemeente beschikt. Werd jouw grond foutief ingekleurd als risicogrond? Als je duidelijk kan aantonen dat het geen risicogrond is, verwijdert de gemeente het perceel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden. Heb je net informatie dat er wel risico-activiteiten hebben plaatsgevonden, dan wordt deze grond mee ingekleurd, zodat deze in de toekomst mee onderzocht kan worden. Een bodemonderzoek zal dan uitwijzen of de grond al dan niet vervuild is.

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig

Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht (ongeveer 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die je als grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

Alle geïnteresseerden kunnen via de website van de Grote Grondvraag online hun grond nakijken en indien nodig de voorgestelde stappen volgen die de OVAM aanbeveelt.

Heb je vragen over je grond, neem dan contact op met de Dienst Milieu en Klimaat.

Gepubliceerd op  wo 22 jan 2020