Gemeente Wingene

Stemmen met volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je een bewijs of attest van reden voor uw afwezigheid afgeven aan het loket van de gemeente. Je kan je stem toch nog uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet ook dan bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zonder reden niet gaat stemmen, dan kan je een boete krijgen. De vrederechter bepaalt hoe hoog die boete is als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
je bent te ziek of te zwak een doktersattest
je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van jouw werkgever

zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester

je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven
je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting
je kan niet stemmen door jouw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid
je bent student en kan niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van jouw school
je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Procedure

  1. Eerst vul je een volmachtformulier (ACD/11) in. Dat formulier kan je hier vinden.

  2. Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

  3. Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Op deze website van Binnenlandse zaken kan je meer informatie vinden over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • jouw oproepingsbrief
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • zijn eigen oproepingsbrief