Gemeente Wingene

Stemmen met volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kan u een bewijs of attest van reden voor uw afwezigheid afgeven aan het loket van de gemeente. U kunt uw stem toch nog uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet ook dan bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zonder reden niet gaat stemmen, dan kan u een boete krijgen. De vrederechter bepaalt hoe hoog die boete is als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
u bent te ziek of te zwak een doktersattest
u kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van uw werkgever

zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt
u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting
u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid
u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van uw school
u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Procedure

  1. Eerst vult u een volmachtformulier (A95) in. Dat formulier vindt u hier.

  2. Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zult stemmen, de volmachtkrijger.

  3. Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website https://vlaanderenkiest.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door u ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van uw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger neemt best ook uw oproepingsbrief mee om het juiste stembureau te vinden.