Gemeente Wingene

Sterk in communicatie

In het kort

We staan open voor burgerinitiatieven en geven participatie en sterke communicatie een prominente plaats.

In beeld

Aan het woord

In het lang

Professionaliseren en versterken

We communiceren niet langer van zender naar ontvanger, maar in netwerken. Deze meerrichtingscommunicatie heeft een directe invloed op de manier waarop we met onze inwoners contact hebben en vraagt een nieuwe strategische wending. We geloven op vlak van communicatie sterk in een proactieve en planmatige houding. Kwaliteitsvolle communicatie is het startpunt en de enige manier om vervolgens ruimte te creëren voor ideeën, discussie en co-creatie. We willen onze communicatiekanalen zoals de website, sociale media en het infoblad daarom professionaliseren en uitbouwen. We spelen daarbij in op de verdere ontwikkeling van de beeldcultuur. Zo maken we van onze gemeente meteen ook een sterk en aantrekkelijk merk.

Communicatiereflex aanwakkeren

We passen bij alle projecten steeds onze communicatiereflex toe en zorgen er ook voor dat we deze blijven stimuleren. Proactieve communicatie, goed geïnformeerde inwoners en een groter draagvlak zijn het resultaat.

'Voor de burger' wordt 'door de burger'

We tasten de mogelijkheden op vlak van participatie af en bouwen aan een aanpak op maat van onze gemeente. We verkennen nieuwe methoden om onze ervaring en kennis te vergroten en zo de betrokkenheid van onze adviesraden en inwoners te verhogen.