Gemeente Wingene

Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Steeds meer land- en tuinbouwbedrijven lopen schade op door de maatregelen die van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kunnen bepaalde producten niet tijdig geoogst worden, is er minder export, worden boerenmarkten opgeschort en moeten tuincentra sluiten. De Corona pandemie treft nu vooral de sierteeltsector vol in het hart. De handel is zo goed als volledig stil gevallen, uitgerekend in volle aanloop naar het piekseizoen. We geven een overzicht van de meest relevante steunmaatregelen voor land -en tuinbouwers. 

Algemene maatregelen

Dee algemene steunmaatregelen voor ondernemers zijn ook van toepassing voor land- en tuinbouwers. We lichten er de meest relevante voor je uit:

Hinderpremie

Land- en tuinbouwbedrijven die ook actief zijn in detailhandel, recreatie of horeca en die activiteiten verplicht moeten stopzetten, kunnen een beroep doen op de corona hinderpremie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn. Hoevewinkels die voedingsproducten zoals zuivel, vlees of groenten verkopen mogen openblijven want dit zijn essentiële diensten. 

Compensatiepremie

Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar een groot omzetverlies kennen, kunnen een beroep doen op de compensatiepremie. Deze premie werd ingevoerd voor diverse sectoren, waaronder de landbouwsector.

Uitstel betalingstermijn voor de bijzondere BTW-aangifte

Als kleine ondernemer, vrijgestelde btw-plichtige, landbouwer onder het btw-landbouwforfait of niet btw-plichtige rechtspersoon, dien je geen periodieke btw-aangiften in. Je int geen btw bij je klanten en moet dan ook geen btw doorstorten aan de schatkist.

Toch kan het zijn dat je onder bepaalde specifieke omstandigheden schuldenaar wordt van (Belgische) btw. Koop je bijvoorbeeld diensten aan bij een buitenlandse leverancier, dan moet je als klant toch btw in België betalen. Dit geldt ook als je goederen aankoopt in andere lidstaten van de Europese Unie voor een totaalbedrag boven 11.200 euro. In het kader van de steunmaatregelen rond het coronavirus wordt de betalingstermijn voor deze bijzondere btw-aangifte met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020, verlengd tot 20 juni 2020 (deze termijn was oorspronkelijk gepland voor 20 april 2020).

Specifieke maatregelen

Daarnaast gelden een aantal specifieke maatregelen

Meer info vind je op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Versoepelde regels voor seizoensarbeid

Door de maatregelen verwacht de sector een personeelstekort bij gebrek aan seizoensarbeiders. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De federale overheid staat bovendien een verdubbeling van het maximum aantal toegelaten dagen seizoensarbeid toe. 

VDAB

Aan de VDAB werd gevraagd om vacatures uit deze sectoren maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. Zet daarom bij je vacature #COVID19 in de functietitel.

Gemeente Wingene

Ook de gemeente wil graag helpen: we gingen daarover in gesprek met het opvangcentrum in onze gemeente. Veel asielzoekers die er wonen waren tot voor de coronacrisis al aan de slag als arbeider in uiteenlopende sectoren. Nu verschillende bedrijven door de crisis stilliggen zitten verschillende van hen tijdelijk zonder werk.

Heb je (tijdelijk) nood aan een of meerdere seizoenarbeiders? Stuur je vraag dan door naar milieu@wingene.be. Wij zorgen er dan voor dat jouw vraag op een affiche in het asielcentrum verschijnt. Geïnteresseerde asielzoekers nemen vervolgens zelf contact met je op.

Uitstel indieningsdatum verzamelaanvraag 2020

De deadline voor het indienen van de verzamelaanvraag blijkt niet meer voor iedereen haalbaar, nu contact met anderen best zoveel mogelijk vermeden wordt. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen – wordt daarom op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020. 

Meer info vind je hier.

Versnelde VLIF-steun 

De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. Daarnaast zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19. 

Meer info vind je hier.

Gezamenlijke grondstoffenverklaring voor onverkochte potplanten

Via een gezamenlijke grondstoffenverklaring kunnen organische afvalstromen als bodemverbeterend middel afgezet worden zonder voorafgaand te composteren. Om te vermijden dat elke sierteler een afzonderlijke grondstofverklaring moet aanvragen bij OVAM, heeft de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening (AVBS) een ledenvoordeel op sectorniveau kunnen bekomen. AVBS-leden die een massa aan onverkochte potplanten hebben en dit correct willen afzetten kunnen dit nu als bodemverbeterend middel op eigen percelen of percelen van een collega uitrijden zonder dat dit eerst gecomposteerd dient te worden

Meer info vind je hier.