Gemeente Wingene

Structuur- en beleidsplannen

Ruimtelijke structuurplannen leggen de grote lijnen vast. 

Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale, maar ingewikkelde vragen: Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel¬†landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?

Deze plannen doen dus geen uitspraken over concrete percelen of over het afleveren van concrete vergunningen.

Structuurplannen worden opgemaakt voor het grondgebied van Vlaanderen, voor het grondgebied van elke provincie en voor het grondgebied van elke gemeente.