Gemeente Wingene

Subsidie voor ontharden en vergroenen van particuliere tuinen

We moeten regen veel meer als een geschenk uit de hemel zien en het ook zo koesteren. Hoe meer regenwater in de bodem kan dringen, hoe minder regenwater moet worden afgevoerd en hoe kleiner de kans op wateroverlast. Tegelijkertijd worden onze grondwaterreserves weer aangevuld.

Voorwaarden

 • Minstens 10 vierkante meter gesloten of open verharding opbreken.
 • De opgebroken verharding wordt vervangen door gazon of beplanting (vaste planten, struiken, hagen, bloemenweiden en bomen). Een groene open verharding ter vervanging van gesloten verharding komt ook in aanmerking voor subsidie.
 • Per adres kan maar om de 5 jaar een aanvraag worden ingediend.
 • De aanvrager dient de nieuwe aanplant minstens 10 jaar in stand te houden.
 • Afgestorven planten dienen vervangen te worden.
 • Er wordt geen subsidie toegekend als het ontharden wordt opgelegd, bijvoorbeeld in het kader van een regularisatie van een vergunning.

Subsidiebedrag

 • Groene open verharding ter vervanging van gesloten verharding: € 5,00/vierkante meter
 • Gazon ter vervanging van open verharding: € 5,00/vierkante meter
 • Beplanting ter vervanging van open verharding: € 10,00/vierkante meter
 • Gazon ter vervanging van gesloten verharding: € 10,00/vierkante meter
 • Beplanting ter vervanging van gesloten verharding: € 15,00/vierkante meter
 • Maximum € 500,00