Gemeente Wingene

Subsidiereglement hartveilige gemeente

Om het aantal publiek toegankelijke AED’s in Wingene te verhogen, investeerde de gemeente zelf in de aankoop van deze toestellen.

Daarnaast werd een subsidiereglement voorzien, waarbij Wingense organisaties bij de gemeente een subsidie kunnen aanvragen voor de aankoop van een AED-toestel en een AED-buitenkast. Het subsidiebedrag bedraagt 1.200 euro en hangt samen met de publieke beschikbaarheid van het toestel. Ook het onderhoudscontract wordt door de gemeente Wingene betaald.

Een tweede pijler binnen het subsidiereglement voorziet een terugbetaling van opleidingen Reanimeren en Defibrilleren aan alle erkende Wingense verenigingen. 

Het subsidiereglement kan je hier nalezen