Gemeente Wingene

Subsidies en toelagen socio-culturele verenigingen

Nominatieve toelage voor de jaarlijkse werking 

Socio-culturele verenigingen die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen van gemeentebestuur Wingene, kunnen jaarlijks een nominatieve toelage ontvangen ter ondersteuning van hun activiteitenwerking. 

De verenigingen bevestigen in de periode januari - april van het lopende jaar de werking van het vorige jaar via het Vrijetijdspunt. Dit kan door middel van het doormailen van een activiteitenverslag én een update van het Verenigingenportaal. 

Subsidie voor de projectwerking 

Voor de voorwaarden : zie reglement onderaan.