Gemeente Wingene

Tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering

Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt een tenlasteneming genoemd. Het is een vaste vergoeding die maandelijks door je zorgkas wordt uitbetaald.

Er bestaan twee verschillende vergoedingen:

 1. De vergoeding voor mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp of verblijven in een serviceflat.
 2. De vergoeding voor residentiële zorg voor inwoners van een erkend rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.

In het geval van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er geen aanvraag voor residentiële zorg ingediend worden. Er kan wel een aanvraag mantel- en thuiszorg ingediend worden voor deze personen.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
 • de laatste vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • aangesloten zijn bij een zorgkas
 • alle achterstallige bijdragen moeten betaald zijn
 • geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas
 • voor residentiële zorg: effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening.

Jouw leeftijd en financiële situatie spelen geen rol. Je bent vrij om te kiezen bij welke zorgkas je wenst aan te sluiten.

Procedure

Om een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering te ontvangen, moet je een ingevuld aanvraagformulier indienen. De vergoeding wordt automatisch toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg of op een erkende dienst voor logistieke hulp.

Er zijn twee soorten van tenlasteneming met elk een eigen formulier:

Het aanvraagformulier kan je ook verkrijgen bij je zorgkas, ziekenfonds of het OCMW. Vul het aanvraagformulier in en voeg er een attest bij waaruit de zorgbehoevendheid van de aanvrager blijkt. Bezorg het ondertekend aan je zorgkas. Ook als je het attest nog niet hebt, is het van belang om het aanvraagformulier zo snel mogelijk op te sturen. Het attest bezorg je dan later.

De zorgkas moet een beslissing nemen binnen de drie maanden (90 dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. Alleen zorgbehoevenden die aan alle voorwaarden voldoen en na aanvraag bij hun zorgkas een positieve beslissing hebben gekregen, hebben recht op een tenlasteneming.

De startdatum van de uitbetaling is afhankelijk van het soort aanvraag. Je zorgkas kan de tenlasteneming ook stopzetten, verlengen of wijzigen (wanneer je van zorgvorm verandert).

De zorgkas beslist over de duur van de tenlasteneming. Deze verschilt voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg:

 • Mantel- en thuiszorg: de tenlasteneming duurt minimaal zes maanden en maximaal drie jaar
 • Residentiële zorg: de tenlasteneming duurt minimaal zes maanden en geldt voor onbepaalde duur

Indien je niet akkoord bent met de beslissing van je zorgkas (positief of negatief) in verband met een tenlasteneming kan je een bezwaar indienen bij het Vlaams Zorgfonds.

Prijs

De vergoeding bedraagt 130 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet. Dit bedrag is niet belastbaar en moet dus niet worden aangegeven.

Regelgeving

 • Decreet 30 maart 1999: organisatie van de zorgverzekering