Gemeente Wingene

Bekendmakingen

Bij de genoemde bekendmaking geeft het bestuur ook aan hoe het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijsten vermeld worden en hoe tegen de besluiten een klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende overheid.

De omzendbrief verduidelijkt dat dit eenvoudigweg kan gebeuren door een link op te nemen naar de klachtenwegwijzer op de website van de toezichthoudende overheid. Deze klachtenwegwijzer vind je op de website Lokaal Bestuur.