Gemeente Wingene

Gemeente ambieert 15.000 extra bomen tegen 2030

Onze gemeente trekt de kaart van de duurzaamheid en ondertekende op 25 oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit engagement houdt onder meer het streefdoel in van 15.000 bijkomende bomen (1 per inwoner) tegen eind 2030. Hier tellen zowel aanplantingen op privaat en openbaar domein mee, met uitzondering van bebossingsprojecten.

De gemeente wil het goede voorbeeld geven en het bomenareaal op openbaar domein stelselmatig uitbreiden. Maar we kunnen deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren. Met verschillende initiatieven willen we onze inwoners aanmoedigen om zelf ook meer bomen aan te planten.