Gemeente Wingene

Tijdelijke crisiswoning

Bevind je je in een crisissituatie, dan kan je tijdelijk opgevangen worden:

  • in een crisiskamer
    De crisissituatie wordt gestabiliseerd en je krijgt de mogelijkheid om door te stromen naar een stabiele, duurzame woonsituatie. Je kan hier maximaal veertien dagen verblijven.

  • in een doorgangswoning:
    Een doorgangswoning staat ter beschikking van wie dakloos is of dreigt te worden. Je kan hier maximaal twee maanden (te verlengen met twee maal een maand) verblijven.

Voor wie?

Alleenstaanden of gezinnen die gedomicilieerd zijn in de gemeente of waarvoor het OCMW bevoegd is en die omwille van overmacht (vb. brand, overstroming), familiale problemen of uithuiszetting dreigen dakloos te worden of het zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een crisiskamer of doorgangswoning

  • ben je gedomicilieerd in de gemeente of is het OCMW bevoegd
  • bevind je je in een situatie die een 24/24 uur interventie vereist met mogelijke dringende begeleiding en opvang tot gevolg
  • word je geconfronteerd met uithuiszetting
  • alle andere mogelijkheden tot opvang zijn uitgeput.

Er zijn in de crisiskamer en de doorgangswoning geen huisdieren toegelaten. 

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis.

Prijs

Voor de crisiswoning bedraagt dit:
Alleenstaande: 18 euro per dag
Gezin: 20 euro per dag

Dit dagbedrag vermeerderen we met twee euro per dag per aangevangen bijkomende maand. Deze bijdrage is inclusief de kosten voor de nutsvoorzieningen. 

Voor de crisiskamer komt de dagprijs overeen met de dagprijs van het Woon- en zorgcentrum, met uitzondering van dokters-, apotheekkosten, kapper, pedicure, onderhoud persoonlijk linnen en vervoer.