Gemeente Wingene

Toegelaten afwijkingen van de wekelijkse sluitingsdag

Met het 100-puntenplan voor heropleving van de gemeente na de coronacrisis kondigde het gemeentebestuur aan om met doordachte maatregelen en door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven de gemeente op korte termijn te laten heropleven en verschillende doelgroepen ondersteunen.

Voor de detailhandel werden onder meer 'koopzondagen' (afwijking op de wekelijkse sluitingsdag) en een versterking van de eindejaarsactie als acties naar voor geschoven om lokaal kopen te stimuleren. 

Voor 2021 heeft het college volgende afwijkingen vastgesteld : 

  1. Paasmaandag : 5 april 2021
  2. Pinkstermaandag : 24 mei 2021
  3. Hille kermis : zondag 20 juni 2021
  4. Weekend van de klant : zondag 3 oktober 2021
  5. Koopzondagen in de maand december: zondagen 12, 19 en 26 december 2021

Voormelde afwijkingen gelden voor gans het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenzins verplicht. De gegeven afwijkingen verplichten niet tot het sluiten op een andere dag.