Gemeente Wingene

Toegelaten afwijkingen van de wekelijkse sluitingsdag

Met het 100-puntenplan voor heropleving van de gemeente na de coronacrisis kondigde het gemeentebestuur aan om met doordachte maatregelen en door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven de gemeente op korte termijn te laten heropleven en verschillende doelgroepen ondersteunen.

Voor de detailhandel werden onder meer 'koopzondagen' (afwijking op de wekelijkse sluitingsdag) en een versterking van de eindejaarsactie als acties naar voor geschoven om lokaal kopen te stimuleren. 

Voor 2023 heeft het college volgende afwijkingen vastgesteld : 

  1. Weekend van de klant : zondag 1 oktober 2023
  2. Koopzondagen in de maand december: zondagen 10, 17en 24 december 2023

Voormelde afwijkingen gelden voor gans het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenzins verplicht. De gegeven afwijkingen verplichten niet tot het sluiten op een andere dag.

Voor het grondgebied Wingene worden volgende afwijkingen toegestaan:

  1. OLV Hemelvaart: dinsdag 15 augustus 2023
  2. Septemberkermis: zondag 3 september en woensdag 6 september 2023

Voor Zwevezele gelden volgende afwijkingen:

  1. Paasmaandag: 10 april 2023
  2. Pinkstermaandag: 29 mei 2023
  3. Hille kermis: zondag 25 juni 2023