Gemeente Wingene

Toekomstvisie voor parochiekerken in opmaak

De gemeente Wingene zal op vraag van het centraal kerkbestuur en de kerkraden een visie uitwerken over het toekomstig gebruik van de parochiekerken op haar grondgebied.

“Door de vorming van een nieuwe pastorale eenheid tussen Wingene, Ruiselede en Beernem is het gebruik van de parochiekerken sinds december 2020 gewijzigd. Om het toekomstige beheer en de functie van de vijf kerken in onze gemeente te bepalen moeten we beschikken over een heldere visie”, zegt burgemeester Lieven Huys.

Een toekomst voor de parochiekerken

In 2011 wees de conceptnota van de Vlaamse regering ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ al op de uitdagingen voor parochiekerken in Vlaanderen. Het kerkenlandschap is sindsdien nog verder veranderd. Een teruglopend aantal gelovigen dat deelneemt aan de wekelijkse vieringen betekent dat de kerkgemeenschappen en gemeentebesturen voor uitdagingen staan op vlak van het beheer en gebruik van de gebouwen. “Dit hoeft niemand te verontrusten”, benadrukt burgemeester Lieven Huys. “Maar het geeft ons wel de kans om na te denken over een nieuwe mogelijkheden bij de invulling van onze kerkgebouwen.”

Opmaak van een beleidsplan

De parochies van de gemeente Wingene maken sinds kort deel uit van een pastorale eenheid waartoe ook de parochies van Beernem en Ruiselede behoren. Dit betekent dat de invulling van de vijf parochiekerken op het grondgebied van Wingene wijzigt. Zo besliste de pastorale beleidsploeg nu al om de wekelijkse vieringen in Wingene te beperken tot één in de Sint-Amanduskerk en één in de kerk van Sint-Aldegondis. Daarnaast zal de kerk in Hille, eens de bouwwerken voor het Keizerspark van start gaan, tijdelijk dienstdoen als alternatieve locatie voor de openbare bibliotheek. “Vanuit die realiteit beslisten we als gemeente om samen met het centraal kerkbestuur over te gaan tot de opmaak van een strategisch kerkenbeleidsplan”, vult burgemeester Lieven Huys aan.

Een plan in dialoog

“In dialoog met de kerkelijke verantwoordelijken willen we zicht krijgen op welke parochiekerken maximaal hun huidige bestemming behouden, welke in aanmerking komen voor een nevenbestemming en welke een hele nieuwe bestemming kunnen krijgen”, zegt burgemeester Lieven Huys. “Het gaat in deze fase over de ontwikkeling van een visie. Het is niet zo dat er in dit plan al meteen concrete voorstellen worden geformuleerd over welke bestemming een kerk precies zal krijgen. Dat is voor later.”

Pastorale team eerst aan zet

Het pastorale team is nu eerst aan zet met de verdere uitbouw van de nieuwe pastorale eenheid en de opmaak van een pastoraal plan, waarin ze bepalen welke liturgische activiteiten in welke kerken zullen blijven doorgaan. Daarna gaan in 2022 de kerkelijke en gemeentelijke besturen in overleg over de noden en mogelijkheden binnen de parochies en de gemeente. Het kerkenbeleidsplan moet finaal goedgekeurd worden door de bisschop en de gemeenteraad.

Gepubliceerd op  ma 26 apr 2021