Gemeente Wingene

Toelage afkoppelingswerken

De gemeente streeft naar een duurzame aanpak in alles wat met water te maken heeft. Er wordt gestreefd naar het gescheiden afvoeren van regen- en vuilwater om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de grachten, beken en rivieren te verbeteren.

Op perceelniveau komt dit neer op het afkoppelen van vuil- en regenwater. Dit gescheiden uitvoeren van uw riolering is een verplichting voor:

  • nieuwbouw
  • grondige verbouwingen
  • de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat.

Bij rioleringswerken in de straat wordt u gecontacteerd door de gemeente. Een afkoppelingsadviseur komt bij u langs en zal samen de meest optimale uitvoering bepalen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.

De gemeente Wingene voorziet een tegemoetkoming voor woningen waarvan het gescheiden aanleggen van de riolering niet werd opgenomen in de bouwvergunning. 

Voor wie?

Alle woningen grenzend aan de rioleringswerken waarvan het gescheiden aanleggen van de riolering nog niet werd opgenomen in een bouwvergunning (bouwvergunningen voor september 1999).

Voorwaarden

Afhankelijk van de door u gekozen werkwijze wordt na voltooiing van de werken en na aflevering van een goedgekeurd afkoppelingscertificaat (opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige) een toelage uitbetaald.

  • Voer je de werken zelf uit, bedraagt de subsidie 100 euro, verhoogd met 30 euro per lopende meter aangelegde buis, met een maximum van 1.500 euro.
  • Voert een aannemer de werken uit, dan breng je de factuur van de aannemer binnen. De subsidie bedraagt 100 euro, verhoogd met 60 euro per lopende meter aangelegde buis, met een maximum van het factuurbedrag of 2.000 euro.

Opgelet! De afkoppelingscertificaten worden rechtstreeks overgemaakt naar de gemeente. U dient zelf de nodige bewijsstukken (foto's, factuur met betalingsbewijs) aan de gemeente te bezorgen vooraleer een uitbetaling kan gebeuren.

De combinatie van aannemer en eigen uitvoering kan in de praktijk, voor de uitbetaling van de subsidie dient echter voor één van beide berekeningen gekozen te worden.

Bij het weigeren van de uitvoering van afkoppelingswerken is een handhavingsbeleid van kracht.