Gemeente Wingene

Toelage ruimen private gracht

Er is een uitgebreid grachtenstelsel aanwezig in onze gemeente. In veel gevallen gaat dit om grachten die in private handen zijn, maar waarvan ze een belangrijke functie vervullen in het afvoeren van hemelwater. Het is daarom belangrijk dat de grachten op tijd geruimd worden.

Om u hiertoe te stimuleren voorziet de gemeente een onderhoudstoelage. Wie private grachten laat ruimen, kan genieten van een gemeentelijke tussenkomst van 50 procent van de bewezen kosten, met een maximum van 0,50 euro per lopende meter.

Opgepast! Wanneer waterschade ontstaat bij derden als gevolg van niet onderhouden private grachten bent u burgerrechtelijk verantwoordelijk.

Procedure

U moet uw aanvraag en de factuur van de uitgevoerde werken indienen na de werken bij de dienst wegen en water.