Gemeente Wingene

Toelage voor ruimen private grachten

Het zorgvuldig onderhoud van binnengrachten is cruciaal in de strijd tegen wateroverlast. Wanneer er waterschade ontstaat bij derden omdat jouw private grachten niet goed onderhouden worden, ben je burgerlijk aansprakelijk.

Om grondgebruikers te stimuleren om dit onderhoud op te nemen en hun grachten regelmatig te ruimen, voorzien we als gemeente een onderhoudstoelage.

Hoe aanvragen?

Wie private grachten laat ruimen, kan genieten van een gemeentelijke tussenkomst van 50 procent van de bewezen kosten (met een maximum van 0,50 euro per lopende meter). Je dient de aanvraag voor de toelage in na de werken, samen met de factuur via het e-loket.