Gemeente Wingene

Toelagen jeugdwerk

Om het jeugdwerk binnen de gemeente te ondersteunen zijn er verschillende subsidies beschikbaar.

Kadervormingssubsidie

Voor het volgen van een cursus kadervorming in het jeugdwerk is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Volgende cursussen komen in aanmerking: brevet animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Ook andere kadervorming kan in aanmerking komen, mits ze erkend is door het departement jeugd, cultuur en media van de Vlaamse Overheid. 

Bezorg je 'attest van deelname' aan Team Jeugd via het E-loket.

Het reglement is een onderdeel van het reglement subsidies erkende jeugdverenigingen. (zie onderaan)
 

Jeugdcultuursubsidie

Voor het organiseren van culturele activiteiten door georganiseerde of niet-georganiseerde jeugd is een subsidie voorzien. Het bedrag van deze subsidie is afhankelijk van de aard van de activiteit en is maximum 2500 euro.

Om een jeugdcultuursubsidie aan te vragen gebruik je het aanvraagformulier jeugdevenement in het E-loket.

Het projectsubsidiereglement van jeugd en cultuur vind je bij reglementen onderaan.

Investeringen en brandveiligheid jeugdinfrastructuur

Voor de aankoop van een lokaal, verbouwing of uitbreiding en nieuwbouw van een jeugdlokaal kan je als erkende jeugdvereniging een investeringstoelage krijgen.

Het reglement investeringstoelagen jeugdlokalen vind je hier en bij reglementen onderaan.

Voor een aanvraag vul je het e-loket in, en neem je ook meteen best contact op met Team Jeugd. Zij zullen je verder op weg helpen.

Ook de brandveiligheid van jeugdlokalen is opgenomen in dit reglement.

Subsidies erkende jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen die erkend zijn hebben elk jaar recht op een werkingssubsidie. Elk jaar moet een dossier ingediend worden met standaardformulieren. De subsidie wordt bepaald door de omvang en werking van de vereniging, het bivak en het jeugdlokaal.

Voor vragen kun je steeds terecht bij Team Jeugd. Het reglement subsidies erkende jeugdverenigingen vind je bij reglementen onderaan.

De invulformulieren vind je bovenaan terug in het E-loket. (subsidie jeugdhuis of subsidie jeugdvereniging)

Projectsubsidie

Wie een project organiseert op basis van een maatschappelijk engagement (vb. gelijkheid, creativiteit, netheid...) kan aanspraak maken op een subsidie van maximum 1250 euro. Een actie in het kader van Music For Life is hier een treffend voorbeeld van.

Het aanvraagformulier vind je in het E-loket.

De projectsubsidie is een onderdeel van het reglement subsidies erkende jeugdverenigingen. (zie onder)

Toelage sensibilisering op fuiven

De gemeente wil via het project 'Fuiven zonder kater' jongeren stimuleren om eens iets anders te drinken dan alcohol, of toch op zijn minst de combinatie. Het zogenaamde zebradrinken is het afwisselend drinken van alcoholische en niet alcoholische drankjes.

Om dit te stimuleren maken we het drinken van water laagdrempeliger voor jongeren op fuiven, en de organisatie er van voor de organisator zo eenvoudig mogelijk.

Gemeente Wingene ondersteunt organisatoren van deze evenementen via een forfaitaire tussenkomst voor aankoop water en leeftijdsbandjes. Dit is de meest eenvoudige manier om te gaan subsidiëren. 

Alle info vind je hier.