Gemeente Wingene

Toelagen jeugdwerk

Om het jeugdwerk binnen de gemeente te ondersteunen zijn er verschillende subsidies beschikbaar.

Kadervormingssubsidie

Voor het volgen van een cursus kadervorming in het jeugdwerk is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Volgende cursussen komen in aanmerking: brevet animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Ook andere kadervorming kan in aanmerking komen, mits ze erkend is door het departement jeugd, cultuur en media van de Vlaamse Overheid. 

Bezorg je 'attest van deelname' aan Team Jeugd via het E-loket.

Het reglement is een onderdeel van het reglement subsidies erkende jeugdverenigingen. (zie onderaan)
 

Jeugdcultuursubsidie

Voor het organiseren van culturele activiteiten door georganiseerde of niet-georganiseerde jeugd is een subsidie voorzien. Het bedrag van deze subsidie is afhankelijk van de aard van de activiteit en is maximum 2500 euro.

Om een jeugdcultuursubsidie aan te vragen gebruik je het aanvraagformulier jeugdevenement in het E-loket.

Het projectsubsidiereglement van jeugd en cultuur vind je bij reglementen onderaan.

Investeringstoelagen jeugdlokalen

Voor de aankoop van een lokaal, verbouwing of uitbreiding en nieuwbouw van een jeugdlokaal kan je een investeringstoelage krijgen.

Voor een aanvraag neem je contact op met Team Jeugd. Zij zullen je op weg helpen. Het reglement investeringstoelagen jeugdlokalen vind je bij reglementen onderaan.

Brandveiligheidssubsidie

Voor heel wat ingrepen die de brandveiligheid van het jeugdlokaal vergroten, is een tussenkomst mogelijk vanuit de gemeente. 

Voor een aanvraag neem je contact op met de jeugddienst. Zij zullen je op weg helpen. Het reglement brandveiligheid jeugdlokalen vind je bij reglementen onderaan.

Subsidies erkende jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen die erkend zijn hebben elk jaar recht op een werkingssubsidie. Elk jaar moet een dossier ingediend worden met standaardformulieren. De subsidie wordt bepaald door de omvang en werking van de vereniging, het bivak en het jeugdlokaal.

Voor vragen kun je steeds terecht bij Team Jeugd. Het reglement subsidies erkende jeugdverenigingen vind je bij reglementen onderaan.

De invulformulieren vind je bovenaan terug in het E-loket.

Projectsubsidie

Wie een project organiseert op basis van een maatschappelijk engagement (vb. gelijkheid, creativiteit, netheid...) kan aanspraak maken op een subsidie van maximum 1250 euro. Een actie in het kader van Music For Life is hier een treffend voorbeeld van.

Het aanvraagformulier vind je in het E-loket.

De projectsubsidie is een onderdeel van het reglement subsidies erkende jeugdverenigingen. (zie onder)