Gemeente Wingene

Uitbraak hoogpathogene vogelgriep in Wingene - afbakening gebieden en verplichte maatregelen

In een pluimveebedrijf in Wingene is een uitbraak bevestigd van hoogpathogene vogelgriep. Een tweetal weken geleden gebeurde dit ook bij een bedrijf in Beernem. Om de verspreiding van het virus te voorkomen gelden strikte maatregelen op heel het grondgebied van Wingene.

In een pluimveebedrijf in Wingene is een uitbraak bevestigd van hoogpathogene vogelgriep. Eerder was dit ook het geval op een bedrijf in Beernem. Om de verspreiding van het virus te voorkomen is rond de getroffen bedrijven een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Heel het grondgebied van Wingene/Zwevezele is gelegen in beschermings- of bewakingzone, waardoor strikte maatregelen gelden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vermoedt dat besmette wilde vogels de oorzaak zijn van de uitbraken.

Maatregelen voor alle houders van pluimvee en vogels

 • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.
 • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de beschermingszone en bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden worden.
 • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  Specifiek voor vinkenzettingen: deze kunnen NIET doorgaan, houders gelegen in de beschermings- of bewakingszone kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.
  Specifiek voor de duivensport: duivenhouders in de 3 km beschermingszone moeten hun dieren tijdelijk binnen houden. Duivenhouders in de bewakingszone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen, maar mogen NIET deelnemen aan wedstrijden. 
 • Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moet ogenblikkelijk aan het FAVV gemeld worden.

Meer info vind je op de website van het FAVV.

Op deze kaart kan je nagaan als jouw adres binnen de beschermingszone of bewakingszone ligt

Bijkomende maatregelen voor hobbyhouderijen

De toegang tot de rennen, volières en hokken is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. Dit verbod geldt niet voor:

 • medebewoners
 • dierenarts
 • Personeel FAVV en andere bevoegde overheden en personen die in opdracht ervan werken

Deze personen moeten laarzen en (over)kledij van de hobbyhouderij of wegwerpkledij en schoenovertrekken aantrekken voordat zij een ren, volières of hok betreden.

Elke persoon die een ren, volière of hok bij een hobbyhouder binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Maatregelen voor professionelen

Professionele pluimveehouders worden gecontacteerd door het FAVV.

Gepubliceerd op  ma 03 okt 2022