Gemeente Wingene

Uithuiszetting en in beslag genomen inboedels

Wanneer een rechter een vonnis tot uithuiszetting uitspreekt, zal een gerechtsdeurwaarder dit uitvoeren. De procedure bestaat uit volgende stappen:

  • De gerechtsdeurwaarder contacteert eerst de lokale politie voor persoonlijke bijstand.
  • Ook de gemeentelijke diensten en het OCMW worden verwittigd.
  • De gerechtsdeurwaarder analyseert de huisraad die op het moment van de uithuiszetting in de huurwoning aanwezig is, en neemt waardevolle goederen in beslag om de schuldeisers te vergoeden.
  • De overige goederen worden door de verhuisploeg van de gerechtsdeurwaarder op het openbaar domein geplaatst.

Wat gebeurt er met de goederen? 

Het is een wettelijke verplichting van het gemeentebestuur om goederen die ten gevolge van een uithuiszetting op de openbare weg zijn geplaatst, op te halen en gedurende zes maanden in bewaring te nemen. Onze gemeente bewaart deze goederen in een van de gemeentelijke loodsen.

Voor het ophalen en bewaren, gelden de tarieven uit het algemeen gemeentelijk retributiereglement.

Goederen die snel kunnen bederven of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid worden niet bewaard, maar meteen afgevoerd naar het recyclagepark.

Voorbeelden van dergelijke goederen zijn etenswaren, bloemen en planten, gevaarlijke stoffen, oliën, …

Procedure afhaling

De eigenaar van de inboedel heeft zes maanden de tijd om zijn of haar goederen af te halen in één van de gemeentelijke loodsen.

De inboedel kan ook gedeeltelijk worden afgehaald of enkel worden bezichtigd.
Eigenaars kunnen in één van de gemeentelijke loodsen terecht na afspraak met Contactpunt 1750.

Openbare verkoop

Als de eigenaar na zes maanden zijn of haar goederen niet ophaalt, wordt de gemeente eigenaar van de goederen en kan deze overgaan tot verkoop.

Een online veilinghuis organiseert dit.

De verkoopbaar geachte stukken worden online aangeboden en de datum van verkoop wordt meegedeeld.

Hiervoor worden, in samenwerking met het online veilinghuis, kijkdagen georganiseerd.