Gemeente Wingene

Uitrijtool voor mest

De uitrijregels voor mest zijn complex en dus is het niet altijd eenvoudig om te weten wanneer je waar mest mag uitrijden. De uitrijtool van de Mestbank helpt jou snel op weg!

‘Mag ik morgen mest uitrijden?’ Check eerst de uitrijtool!

De periode waarin mest mag worden uitgereden, hangt af van het type meststof, de status van het landbouwbedrijf, de teelt en het bodemtype. Bovendien gelden heel wat voorwaarden die gerespecteerd moeten worden. Om de landbouwers wegwijs te maken in die complexe regels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld.

Uitrijkalender

Met die uitrijtool kan je snel opzoeken of je jouw percelen mag bemesten. De uitrijtool is online beschikbaar op de website van de VLM. Wie de tool gebruikt, krijgt na het beantwoorden van enkele vragen een persoonlijke uitrijkalender te zien. Daarop staat wanneer mag worden uitgereden en onder welke voorwaarden. Bij het plannen van jouw bemesting, kan je ook gebruikmaken van de schema’s die een overzicht geven van alle mogelijke situaties.

Meer informatie?

De uitrijtool en de schematische overzichten kan je online terugvinden op de website van de VLM.