Gemeente Wingene

UPDATE over het coronavirus (22 mei): nieuws voor de jeugd

Eindelijk ... Na lang wachten kwam er op vrijdag 22 mei 2020 goed nieuws voor onze jongste inwoners!

In overleg met jeugdsector, de gemeenschappen en de experten werden de versoepelingen zojuist voorgesteld. Een samenvatting:

Jeugdkampen en -activiteiten

Het belangrijkste nieuws: ze mogen doorgaan!

Om alles vlot en veilig te laten verlopen zijn er wel een aantal belangrijke voorwaarden:

 • Binnenlandse kampen mogen vanaf 1 juli in bubbels van maximaal 50 personen.
 • Wanneer de landsgrenzen opengaan kunnen ook buitenlandse kampen en jeugdvakanties plaatsvinden tot 150 kilometer buiten de grens.
 • Grotere kampen kunnen, mits het respecteren van de bubbels van maximaal 50 personen voor alle activiteiten zoals eten, spelen en slapen.
 • Er is een sterk uitgewerkte noodprocedure bij ziekte.
 • Kinderen met ziekteverschijnselen kunnen niet deelnemen.
 • Medische fiches worden meer uitgebouwd.
 • Handhygiëne wordt belangrijk. Contactoppervlakten worden veelvuldig gereinigd.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij contact met externen voor +12 jaar.
 • Klein materiaal wordt georganiseerd per bubbel.
 • Buitenspelen wordt een centraal element. Terreinen worden optimaal gebruikt. De locatie verlaten kan, maar enkel binnen de bubbel en mits het respecteren van de afstandsregels.
 • Voldoende nachtrust wordt belangrijk om ziektekiemen af te remmen.
 • Activiteiten worden waar nodig aanpast volgens de maatregelen. Het is de bedoeling om activiteiten met minder contact te organiseren. Massaspelen kunnen bijvoorbeeld niet.
 • De twee- of driedaagse mag niet doorgaan.

Speelpleinwerking en sportkampen 

 • Mag vanaf 1 juli in bubbels van maximaal 50 personen. Deze bubbels blijven voor minsten een week dezelfde.
 • Voorinschrijvingen worden belangrijk. 
 • Er worden meer hygiënemaatregelen getroffen.
 • Het brengen en ophalen van de kinderen wordt goed georganiseerd.
 • Minder busuitstappen (is ook afhankelijk van welke locaties zoals pretparken, ... open)
 • Er is een jeugdwerkgids beschikbaar (met pictogrammen en de nodige informatiefiches). Op www.watwat.be komt extra info voor jongeren.
 • Er werden plannen gemaakt voor allerlei types kampen en bijeenkomsten

Jeugdhuizen

Jeugdhuizen kunnen vanaf 1 juli hun werking heropstarten. Dat geldt ook voor jeugdcentra.

Speelterreinen

Speelterreinen kunnen open. Voorwaarden zoals 'onder toezicht' blijven van kracht (zie ons eerder bericht hierover).

Wat betekent dit voor de jeugdwerking in onze gemeente? 

We gaan als crisiscel met deze informatie aan de slag om zo snel mogelijk de lokale vertaling te maken van deze maatregelen. Er volgt zo snel mogelijk meer nieuws over onze zomeractiviteiten en -werking. Hou onze infokanalen dus zeker goed in de gaten! 

Onderwijs

Verder kwam er ook meer nieuws vanuit de onderwijssector:
Alle kleuters en leerlingen van het basisonderwijs kunnen vanaf 2 juni minstens gedeeltelijk opnieuw naar school. Ook voor leerlingen ven het secundair onderwijs is er perspectief. Er is hierover wel nog goedkeuring nodig van de Veiligheidsraad.

Hoe gaat het nu verder? 

De komende weken wordt er op basis van de meest actuele gegevens door de Veiligheidsraad verder nagedacht over bijkomende versoepelingen die ten vroegste vanaf 8 juni ingevoerd worden: toerisme, extra versoepelingen op vlak van sport en cultuur, horeca, meer sociale contacten, evenementen ... 

Gepubliceerd op  vr 22 mei 2020