Gemeente Wingene

Update vogelgriep: enkel versoepeling voor roofvogels

Het FAVV heeft in het kader van de bestrijding van vogelgriep versoepelingen op de ophokplicht uitgewerkt voor roofvogels. Pluimvee en andere vogels moeten nog steeds opgehokt of afgeschermd worden met behulp van netten. Dit is ook het geval indien je slechts enkele kippen houdt.

Sinds 15/11/2020 moeten alle gehouden vogels en pluimvee opgesloten of onder netten afgeschermd worden zodat het risico op besmetting van het H5-vogelgriepvirus door wilde vogels minimaal is.

Het FAVV voert versoepelingen in voor de ophokplicht van roofvogels. Dit om welzijnsproblemen bij deze dieren te voorkomen en de roofvogelhouders de mogelijkheid te bieden om bepaalde activiteiten -onder strikt vooropgestelde voorwaarden- te organiseren.

Meer info vind je in dit document.

De ophokplicht werd ingesteld na een uitbraak van vogelgriep bij een aantal pluimveebedrijven in ons land (onder andere ook in onze regio). Daar is de situatie nu onder controle. Toch blijft het virus circuleren bij wilde vogels. Pluimvee moet zo veel mogelijk afgeschermd worden van wilde vogels en daarom blijft de ophokplicht behouden.

Dit betekent dat iedereen die kippen, eenden, siervogels of duiven heeft, deze dieren nog steeds moet ophokken of afschermen met een net. Enkel op deze manier kan contact vermeden worden met wilde vogels, die het virus anders zouden kunnen overdragen.

Deze maatregel blijft voor onbepaalde duur van kracht.

Het voedselagentschap benadrukt dat de consumptie van eieren en vlees van pluimvee veilig is.

Alle info vind je hier op de website van het voedselagentschap.

Gepubliceerd op  di 23 feb 2021