Gemeente Wingene

Veilig plaatsen van een springkasteel

Als organisator verantwoordelijk ben je voor het naleven van de wetgeving en de normen m.b.t. springkastelen.

Wat zegt de wetgeving? Door een springkasteel te plaatsen, creëert u een speelterrein en bent u aansprakelijk bij ongevallen en incidenten. Bordjes met ‘het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen’ hebben geen juridische waarde en zijn zelfs verboden. Het is dus belangrijk om stil te staan bij wat u kunt doen om alles veilig te laten verlopen. Hiervoor kunt u volgende stappen volgen:

1. Vraag informatie op bij de verhuurder

De verhuurder moet voor de ondertekening van het huurcontract informatie ter beschikking stellen aan de huurder over het toestel, de plaatsingsvoorschriften en gebruiksinformatie.

2. Neem organisatorische en technische maatregelen om de risico’s te beperken

Aan het gebruik van een springkasteel zijn risico’s en gevaren verbonden die u als uitbater moet opvangen om ongevallen te vermijden. Dit kan door het nemen van een aantal technische maatregelen zoals het veilig opstellen van het toestel. Anderzijds kunt u organisatorische maatregelen nemen m.b.t. het toezicht en het gebruik van het springkasteel en het plaatsen van een infobord. Onderaan vindt u een overzicht van deze maatregelen vinden.

3. Maak een risicoanalyse van elk toestel en het ganse terrein

Door een risicoanalyse te maken van het springkasteel kunt u mogelijke gevaren inschatten. Dergelijke analyse is niet nodig als u beschikt over een conformiteitsattest (met norm EN 14960) of als er al een risicoanalyse gemaakt werd door een erkende keuringsinstantie.
Vooraleer het terrein en het toestel geopend wordt, maakt u ook een risicoanalyse van het terrein.

De documenten bewaart u ter plaatse. Zo kunt u bij een ongeval aantonen dat u alles in het werk gesteld hebt om het springkasteel veilig uit te baten.