Gemeente Wingene

Veldkapel in Sint-Pietersveld ingehuldigd

Buurtbewoners huldigden op zaterdag 12 oktober samen met ons gemeentebestuur en dat van buurgemeente Ruiselede en de Vlaamse Landmaatschappij de gerestaureerde veldkapel in het Sint-Pietersveld in.

De restauratie van de kapel startte in april van dit jaar en is, op de laatste schilderwerken na, klaar. In de kapel zijn het plafond en het pleisterwerk vernieuwd, is een nieuw altaarblad aangebracht en hebben de houten banken een onderhoudsbeurt gekregen. Ook de buitenkant van de kapel en het calvariekruis naast de kapel zijn gerestaureerd. De restauratie gebeurde in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs.

De veldkapel, op het grondgebied van Wingene, werd voor het eerst in geschriften vermeld halverwege de 18e eeuw. Het was een “koortskapel” waar de gelovigen gingen bidden om de koorts van zieken te doen ophouden. Anno 2019 is de kapel nog steeds permanent toegankelijk. Naast de kapel, op het grondgebied van Ruiselede, ligt een oude, in onbruik geraakte begraafplaats. Vroeger werden er kostgangers en personeelsleden van het Rijksheropvoedingsgesticht begraven en ook familieleden van het personeel.

De kapel ligt in het beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld. Daardoor kon een deel van de restauratie betaald worden met een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een ander deel werd betaald via het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs van de VLM. Onze gemeente droeg als eigenaar van de kapel ook financieel bij. De totale kostprijs van de restauratie is € 47.952.

Natuurbegraafplaats

Na de inhuldiging van de kapel volgde een geleide wandeling in de onmiddellijke omgeving van de kapel. Enerzijds gaf de Heemkring Ruiselede informatie over het verleden van de begraafplaats, anderzijds gaven de gemeente Ruiselede en de VLM toelichting over de plannen voor de herinrichting van de omgeving van de kapel en de begraafplaats in 2021:

Op het grondgebied van onze gemeente: 

  • Het bomenbestand rond de kapel (de voormalige ommegang) en op de begraafplaats wordt gedund.
  • Ter hoogte van de ingang langs de Bruggesteenweg wordt een kleine parkeerzone aangelegd.
  • Aan de nieuwe, overdekte zitruimte komen een fietsenstalling en informatieborden.

Op het grondgebied van Ruiselede:

  • De kleine, beboomde begraafplaats wordt ingericht als natuurbegraafplaats. Aan de voorzijde van de begraafplaats wordt een bloemrijke ontmoetings- en afscheidszone ingericht met een strooiweide. De meer open achterkant van de site wordt bebost en zal fungeren als urnenbos (voor biodegradeerbare urnen).
  • Het meest waardevolle funerair erfgoed wordt gerestaureerd.

De gemeente Ruiselede zal instaan voor het beheer van de natuurbegraafplaats; de gemeente Wingene voor de omgeving rond de kapel.

Gepubliceerd op  ma 14 okt 2019