Gemeente Wingene

Ventilus: publieke raadpleging en infomarkten in de buurt

Eind maart 2019 keurde de Vlaamse Regering de start- en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus goed. Met dit project kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen versterken en klaarmaken voor de toekomst.

Om het project Ventilus uit te voeren zijn er van de kust tot Avelgem aanpassingen nodig aan het elektriciteitsnet. Mogelijk ook in de buurt van de E403, op de grens van Zwevezele en Lichtervelde.

Het exacte traject ligt echter nog niet vast. In de startnota wordt wel een overzicht gegeven van mogelijke opties voor de verschillende onderdelen van Ventilus. De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is een werk van lange adem en bestaat uit vele stappen. Momenteel bevindt het project zich nog maar in de beginfase.

Publieke inspraakronde


De publieke raadpleging over de start- en procesnota loopt van 29 april tot en met 27 juni 2019. Tijdens deze fase is het niet mogelijk om bezwaren in te dienen. Opmerkingen of suggesties over eventueel andere varianten die best ook onderzocht worden, zijn wel welkom.


Je kan het projectdossier inkijken bij de dienst wonen en omgeving op het gemeentehuis of op de website www.ventilus.be. Formele en individuele opmerkingen kan je tot en met 27 juni schriftelijk meegeven via www.omgevingvlaanderen.be, of tegen afgiftebewijs bij het departement omgeving of het gemeentehuis of op een van de infomarkten.

Bezoek de infomarkt


Elia en de Vlaamse Overheid organiseren 10 infomarkten, waarvan enkele in de buurt van Wingene:

- dinsdag 28 mei: Ardooie – ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13
- dinsdag 4 juni: Lichtervelde – OC De Schouw, Statiestraat 113

Je kan de infomarkten doorlopend bezoeken tussen 16 en 20 uur. Op de infomarkten wordt de startnota van Ventilus toegelicht via infopanelen en kaartmateriaal. Er zijn verschillende deskundigen aanwezig om duiding te geven.

Gepubliceerd op  wo 22 mei 2019